Komission päätös omakustannusmallista odotusten mukainen

 

Omakustannushintaan sähköä tuottavat yhtiöt ovat tyytyväisiä EU-komission kilpailuosaston päätökseen, jonka mukaan komissiolle tehty kantelu toimintamallin lainmukaisuudesta katsotaan loppuun käsitellyksi.

– Ilman omakustannushintaista mallia Suomen sähköntuotannon omavaraisuus olisi selvästi nykyistä alhaisempi. Kysymys on voimavarojen yhdistämisestä, sillä harvalla osakkaistamme olisi yksin osaamista tai resursseja jopa satoja miljoonia tai miljardeja euroja maksaviin voimalaitosinvestointeihin, toteaa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen.

Omakustannushintaisessa toimintamallissa (ns. Mankala-malli) yritys myy tuottamansa sähkön ja lämmön osakkailleen omakustannushintaan osakkaiden vastatessa osuutensa mukaisesti tuotantoyhtiön kustannuksista.

– Emme ole yllättyneitä komission päätöksestä, sillä omakustannushintainen toimintamalli mahdollistaa isot investoinnit ja lisää kilpailua sähkömarkkinoilla. Omakustannushintaisella toimintamallilla pienetkin toimijat voivat päästä osalliseksi oman tuotantokapasiteetin mukanaan tuomista eduista, sanoo Teollisuuden Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tanhua.

Vuonna 2011 Suomessa tuotetusta sähköstä reilut 40 prosenttia, tuulivoimantuotannosta jopa noin 65 prosenttia, tuotettiin omakustannusperiaatteen mukaisesti toimivissa yrityksissä.

– EPV:n tavoitteena on päästötön energiantuotanto. Investoimme lähivuosina runsaasti uusiutuvaan energiaan, erityisesti tuulivoimaan, sekä ydinvoimaan. Omakustannushintainen toimintamalli mahdollistaa osakkaillemme mittavan investointiohjelmamme toteutumisen, kertoo EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola.

Omakustannushintaan sähköä tuottava yhtiö ei tee voittoa eikä maksa tuloveroa. Tulovero maksetaan siellä, missä syntyy voittoa, eli osakkaan myydessä markkinoille sähkön tai sähköä raaka-aineena sisältävän tuotteen.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Lauri Virkkunen, Pohjolan Voima Oy, 09 6930 6500
Toimitusjohtaja Rami Vuola, EPV Energia Oy, 06 337 5200
Toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, Teollisuuden Voima Oyj, 02 8381 2000