Pyhäsalmen kaivokseen pumppuvoimalaitos

Investointeja energian varastointiin

Pyhäjärvellä sijaitsevassa yli 1 445 metriä syvässä Pyhäsalmen kaivoksessa maanalainen louhinta on loppumassa vuoden 2022 aikana. Kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaisi hyviä mahdollisuuksia eri tarkoituksiin. Yhtenä suunnitelmana kaivoksen jatkohyödyntämisessä on ollut energiavarasto ja pumppuvoimala. EPV Energia lähti alkuvuodesta mukaan tähän mielenkiintoiseen projektiin ja päätti tutkia tätä varastointiratkaisumahdollisuutta lisää.

Pumppuvoimala olisi toteutuessaan Suomen ensimmäinen, ja siinä olisi maailman korkein kaivokseen tehty putouskorkeus yläaltaasta ala-altaaseen, yli 1 400 metriä. Tyypillisesti pumppuvoimaloissa ylä- ja ala-altaiden korkeusero on satoja metrejä, ja siksi niitä rakennetaan yleensä vuoristoisiin maihin. Perinteisten vesivoimaloiden putouskorkeus on Suomessa melko pieni, tyypillisesti 5–30 metriä. Energian varastointi kulutushuippuja varten onnistuu erinomaisesti esimerkiksi pumppuvoimalaitosten avulla.

EPV Energian Pyhäsalmen kaivokseen suunniteltu energian varastointihanke otti tärkeän askeleen eteenpäin syksyllä 2021, kun Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle 26,3 miljoonaa euroa investointitukea. EPV Energia on tyytyväinen saatuun tukeen ja se antaa nyt lisävauhtia hankkeen valmisteluun. Tämä energian varastointihanke toisi toteutuessaan erinomaista joustoa EPV:n tulevaisuuden energiajärjestelmään.

 

EPV Energia on suuri tuulivoiman ja tulevaisuudessa myös aurinkovoiman tuottaja, joka tarvitsee tuotantoportfolioonsa joustavuutta sääriippuvaisen energiantuotannon rinnalle. Hanke on strategiamme mukainen ja yksi potentiaalinen vaihtoehto joustavana kapasiteettiratkaisuna.

Energiavarastohankkeen toteutettavuudesta on tehty jo useampia selvityksiä, joita EPV Energia on tarkentanut uusimmilla uusiutuvan energian markkinaennusteilla ja kalliorakentamisen taustatiedoilla yhteistyössä kumppaniensa kanssa.

Strategiamme keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Uutta sähköä luovat tulevaisuudessa ainoastaan päästöttömät energialähteet, jotka ovat koko strategiamme keskiössä.

Pyhäsalmen pumppuvoimalahanke lukuina

Teho: ±75 MW (+ tuotantoa, – latausta)
Kapasiteetti: 530 MWh
Varaston koko: 7/9 h (tuotanto/lataus)
Hyötysuhde (round-trip): 77 %

Haluatko saada lisätietoja hankkeeseen liittyen?

Kysy lisää:

Aki Hakulinen, voimalaitospäällikkö, EPV Energia
aki.hakulinen@epv.fi
p. 010 505 5016