Pyhäsalmen kaivokseen pumppuvoimalaitos

EPV Energia luopuu Pyhäsalmen kaivokseen kehitteillä olevasta pumppuvoimalaitoshankkeesta

EPV Energia on päättänyt vetäytyä Pyhäsalmen kaivokseen suunnitellusta pumppuvoimalaitoshankkeesta. Investointi- ja rahoituskustannusten hurja nousu pakotti EPV Energian tähän ratkaisuun. Alkuperäinen investointikustannusarvio lähes tuplaantui tämän vuoden aikana tehdyissä, tarjouspyyntöihin perustuvissa investointikustannuslaskelmissa. Tämän hetken korkomarkkina ei myöskään tue näin mittavan kokoluokan investointia.

Tämän hankkeen päättäminen on raskas päätös EPV:lle. Vanhassa käytöstä poistetussa kaivoksessa energiavarastona toimiva pumppuvoimalaitos olisi toteutuessaan ollut erittäin ainutlaatuinen kokonaisuus sähkön jousto- ja varastointiratkaisuksi. Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana EPV on sitonut hankekehitykseen paljon aikaa ja rahaa. Hanketta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa ja EPV haluaakin kiittää yhteistyökumppaneitaan heidän merkittävästä panostuksesta yhteiseen tavoitteeseen. EPV:n strategiassa korostuu halu olla kehityksen kärjessä sekä pysyä vahvasti mukana energia-alan murroksessa. Kun haluaa toimia edelläkävijänä, myös pettymyksiä tulee joskus vastaan ja ne on tunnustettava ja jatkettava eteenpäin muilla ratkaisuilla.

Hanketta ei voitu myöskään valitettavasti siirtää odottamaan markkinoiden muutosta. Kaivos on toimintaympäristönä ainutlaatuinen ja laajan infrastruktuurin ylläpitäminen teolliset investoinnit mahdollistavassa kunnossa vaatisi suuria taloudellisia panostuksia ennen investointipäätöksen varmistumista.

Sähköenergian säätö-, jousto- ja varastointiratkaisujen tarve ei ole katoamassa mihinkään, koska yhä suurempi määrä sähköä tuotetaan uusiutuvalla tuuli- ja aurinkovoimalla. Erilaisilla energian varastointiratkaisuilla tuetaan ja luodaan joustoja sähköjärjestelmään. EPV jatkaa herkeämättä työtä puhtaan sähköntuotannon ja sen tueksi tarvittavien jousto- ja varastointiratkaisujen ratkomiseksi ja suunnitelmissa on edelleen investoida vahvasti näihin hankkeisiin tulevaisuudessa. Yhtiö haluaa myös ylläpitää kyvykkyyden seurata olennaisten uusien teknologioiden kehitystä pohjana tulevaisuuden uusille hankkeille.

EPV:n strategian keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Uutta sähköä luovat tulevaisuudessa ainoastaan päästöttömät energialähteet kuten ydinvoima, tuulivoima, vesivoima ja aurinkovoima, mitkä ovat koko strategiamme keskiössä. EPV Energia tuottaa reilu 5 % Suomen sähköntuotannosta. Lisäksi yhtiö tuottaa lämpöä alueen asukkaille ja yrityksille Vaasassa, Seinäjoella, Torniossa ja Raahessa. Jo 88 % EPV:n sähköntuotannosta on päästötöntä ja lämmöntuotannossakin otetaan koko ajan isoja askeleita kohti päästöttömyyttä. EPV:n sähkökattilakapasiteetti yltää tämän vuoden lopussa jo 240 MW:iin ja lämpöenergiavarastokapasiteetti 11 GWh.

Investointeja energian varastointiin

Pyhäjärvellä sijaitsevassa yli 1 445 metriä syvässä Pyhäsalmen kaivoksessa maanalainen louhinta on loppumassa vuoden 2022 aikana. Kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaisi hyviä mahdollisuuksia eri tarkoituksiin. Yhtenä suunnitelmana kaivoksen jatkohyödyntämisessä on ollut energiavarasto ja pumppuvoimala. EPV Energia lähti alkuvuodesta mukaan tähän mielenkiintoiseen projektiin ja päätti tutkia tätä varastointiratkaisumahdollisuutta lisää.

Pumppuvoimala olisi toteutuessaan Suomen ensimmäinen, ja siinä olisi maailman korkein kaivokseen tehty putouskorkeus yläaltaasta ala-altaaseen, yli 1 400 metriä. Tyypillisesti pumppuvoimaloissa ylä- ja ala-altaiden korkeusero on satoja metrejä, ja siksi niitä rakennetaan yleensä vuoristoisiin maihin. Perinteisten vesivoimaloiden putouskorkeus on Suomessa melko pieni, tyypillisesti 5–30 metriä. Energian varastointi kulutushuippuja varten onnistuu erinomaisesti esimerkiksi pumppuvoimalaitosten avulla.

EPV Energian Pyhäsalmen kaivokseen suunniteltu energian varastointihanke otti tärkeän askeleen eteenpäin syksyllä 2021, kun Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle 26,3 miljoonaa euroa investointitukea. EPV Energia on tyytyväinen saatuun tukeen ja se antaa nyt lisävauhtia hankkeen valmisteluun. Tämä energian varastointihanke toisi toteutuessaan erinomaista joustoa EPV:n tulevaisuuden energiajärjestelmään.

 

EPV Energia on suuri tuulivoiman ja tulevaisuudessa myös aurinkovoiman tuottaja, joka tarvitsee tuotantoportfolioonsa joustavuutta sääriippuvaisen energiantuotannon rinnalle. Hanke on strategiamme mukainen ja yksi potentiaalinen vaihtoehto joustavana kapasiteettiratkaisuna.

Energiavarastohankkeen toteutettavuudesta on tehty jo useampia selvityksiä, joita EPV Energia on tarkentanut uusimmilla uusiutuvan energian markkinaennusteilla ja kalliorakentamisen taustatiedoilla yhteistyössä kumppaniensa kanssa.

Strategiamme keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Uutta sähköä luovat tulevaisuudessa ainoastaan päästöttömät energialähteet, jotka ovat koko strategiamme keskiössä.

Pyhäsalmen pumppuvoimalahanke lukuina

Teho: ±75 MW (+ tuotantoa, – latausta)
Kapasiteetti: 530 MWh
Varaston koko: 7/9 h (tuotanto/lataus)
Hyötysuhde (round-trip): 77 %

Haluatko saada lisätietoja hankkeeseen liittyen?

Kysy lisää:

Aki Hakulinen, voimalaitospäällikkö, EPV Energia
aki.hakulinen@epv.fi
p. 010 505 5016