Hållbarhet

Fungerande samarbete med beslutsfattare och myndigheter

Ett bra och fungerande samarbete med beslutsfattare och myndigheter gör att projekten löper smidigare. Som medlem i olika organisationer påverkar vi beslutsfattarna i branschen.

Energisäkerheten kräver upprätthållande av en mångsidig energiproduktionsmix. EPV Energi producerar el i Finland mångsidigt med flera olika energikällor och produktionsformer. Det går inte att lägga upp eller sköta en bred energiproduktionsmix utan effektivt samarbete med myndigheterna. Energiproduktionsprojekt är långvariga. I den här processen har de kommunala beslutsfattarna och myndigheterna en viktig roll, från tillståndsprocesserna ända till planläggning och miljökonsekvensbedömning. Kontakterna fortsätter givetvis också under energiproduktionens hela livscykel.

Aktiv medverkan i olika branschorganisationer

EPV Energi deltar i verksamheten i bland annat Finsk Energiindustri rf, Finska Vindkraftföreningen rf och Bioenergi rf. Genom att sitta med i viktiga branschorganisationer deltar vi i den offentliga debatten samt är med och påverkar. Tack vare vår aktiva medverkan håller vi oss hela tiden uppdaterade om det senaste i hela branschen och i vår omvärld.

EPV förbereder sig för elhandel enligt reglerna för den europeiska elmarknadsintegrationen

Enligt reglerna för den europeiska elmarknadsintegrationen kommer elhandeln att förändras från den nuvarande entimmesresolutionen till ett snabbare tempo. Våren 2023 införs 15 minuters balansavräkning.

EPV:s experter sitter med i flera kommittéer som ägnar sig åt branschens intressebevakning.  EPV är:

  • ordförande för Finsk Energiindustri rf:s elmarknadsutskott och medlem i Fingrids elmarknadskommitté
  • medlem i det nordiska balansavräkningsbolaget eSett Oy:s Customer committee samt medlem i Finsk Energiindustris arbetsgrupp för elmätning och balansavräkning, i båda fallen i rollen som balansansvarig
  • med mandat från Finsk Energiindustri medlem i den nationella NBM-arbetsgruppen som leds av Fingrid. EPV representerar vindkraftsproducentens perspektiv i frågor som rör energihandel.