Hållbarhet

Vi planerar och följer vår ekonomiska utveckling

Det ekonomiska ansvaret omfattar både verksamhetens hållbarhet och den ekonomiska inverkan på andra.

EPV Energis ekonomiska hållbarhet innebär att vi noga planerar och övervakar hur ekonomin utvecklas. Vi förutser faktorer som kommer att påverka vår verksamhet i framtiden och försöker vid hanteringen av vår ekonomi beakta de förändringar dessa faktorer medför också i ett långt tidsperspektiv.

Framgångsrik affärsverksamhet har positiva effekter på bolagets intressentgrupper så som delägarna, personalen, underleverantörerna och i slutändan hela samhället i form av arbetsplatser, investeringar och skatteinkomster.

Ekonomisk framgång ger bolaget förutsättningar att fullgöra både sitt sociala och sitt ekologiska ansvar.

EPV Energis viktigaste uppgift är att säkerställa att den el som levereras till delägarna är konkurrenskraftig. Det här kräver fortlöpande bevakning av omvärlden samt påverkan för att utveckla de befintliga produktionsresurserna. Dessutom upprätthåller bolaget beredskap till nya investeringar när omvärlden förändras.

EPV är sina delägares el- och värmeanskaffningskanal. Anskaffningsverksamheten baserar sig på Mankala-självkostnadsprincipen, som ger våra delägare möjlighet att köpa el till förmånligt pris. Syftet med vår verksamhet är inte att generera vinst.

EPV investerar i miljön och framtiden

Vårt huvudsakliga uppdrag är att kunna producera energi på ett hållbart sätt och bevara ett konkurrenskraftigt självkostnadspris långt in i framtiden.

Energibranschen är Finlands mest kapitalintensiva bransch. Ett enormt kapital är bundet i kraftverken och vindparkerna för flera årtionden framåt. Vi planerar våra investeringar noggrant. Vi utvecklar också förutseendet av våra investeringsbehov. Vi gör upp modeller för årets investeringsbehov och försöker finansiera dem på ett sådant sätt att vår höga driftsäkerhet och självförsörjningsgrad bevaras.

En välskött riskhantering minskar tråkiga överraskningar, ökar den ekonomiska stabiliteten och förbättrar möjligheterna att bedöma lönsamhetens utveckling. I samband med det ekonomiska ansvaret är det viktigt att upptäcka eventuella framtida ekonomiska risker i omvärlden.