Hållbarhet

Energihantering ger bättre kostnadseffektivitet

Vi optimerar resultatet av energihandeln bland annat genom att förutse vindkraftsproduktionen.

EPV tillhandahåller energihanteringstjänster för sina delägare och sina energiproduktionsbolag. Bolagets egen operatörscentral som fokuserar på energihantering ger möjlighet att utveckla verksamheten bättre och tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster.

EPV:s operatörscentral strävar efter att optimera resultatet av EPV:s produktionsbolags energihandel dygnet runt. När operatörscentralen fungerar effektivt och hanteringen av elbalansen är bra leder det till besparingar i produktionsbolagens produktionskostnader för EPV:s delägare.

Cybersäkerheten i fokus för allt

Vi är en integrerad del av livet och vardagen hos invånarna och företagen i städerna. Vi är en del av nätverket för leverans av el och värme till flera städer. Därför är det av största vikt att se till att informationssäkerheten är på en hög nivå.

Smarta elsystem

I offentligheten pågår en livlig debatt om hur konsumenternas och företagens förmåga till flexibilitet i elförbrukningen skulle kunna utnyttjas för att gagna hela landets elsystem. Tidigare har produktionen i hög grad anpassat sig till förändringar i förbrukningen. Nu när den oförutsägbara produktionen av exempelvis vind- och solkraft ökar håller situationen delvis på att ställas på huvudet – strävan blir i stället att allt mer anpassa förbrukningen till den föränderliga produktionen. Tanken är alltså att i mån av möjlighet styra förbrukningen till tidpunkter med god energitillgång.

En varierande elproduktion kräver alltså ett smart elsystem. Det här betyder nya verksamhetsmodeller, ny teknik och nya tjänster. Elektriciteten väntas få en större roll också inom värmeproduktionen.