Hållbarhet

Mot utsläppsfri energi­produktion med hjälp av kärnkraft

I kärnkraftverken i Olkiluoto producerar EPV Energis intressebolag Industrins Kraft omkring en sjättedel av all el som används i Finland.

Hållbart producerad kärnkraftsel har en miljövänlig livscykel och är ett tryggt sätt att producera el. Kraftverken har en livscykel på flera tiotals år och producerar el fullständigt utsläppsfritt, på samma sätt som vatten- och vindkraft.

Industrins Kraft är ett energibolag som producerar el vid Olkiluoto kärnkraftverk i Euraåminne med de två kraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2. TVO har redan i över 40 år levererat kärnkraftsproducerad el till EPV Energis delägare. De kraftverksenheter i Olkiluoto som är i drift har för närvarande drifttillstånd fram till utgången av 2038.

Olkiluoto 3 är Finlands största klimatinsats

Kärnkraft står för en betydande del av EPV:s elanskaffning. År 2020 stod kärnkraften för 36,0 procent av EPV:s elanskaffning. Olkiluoto 3 kommer att fördubbla EPV:s kärnkraftsproduktion. År 2025 beräknas kärnkraften stå för cirka 40 procent av EPV:s energianskaffning.

Kärnkraftverket Olkiluoto 3 är Finlands största enskilda klimatinsats på vägen mot utsläppsfri energiproduktion.

Läs mer på TVO:s webbplats.