Hållbarhet

Samarbete med lokala företag

Vi sysselsätter årligen upp till flera hundra företag utanför vår organisation.

Vi har ett nära och öppet samarbete med flera olika intressentgrupper. Utöver vår egen personal sysselsätter vi årligen flera hundra företagare och proffs. Under många år av aktivt samarbete har vi byggt upp sakkunniga partnernätverk för olika energiproduktionsformer. De lokala underleverantörs- och partnernätverken är ett livsvillkor för vår verksamhet.

Regionernas egna entreprenörer engageras i projekten

De lokala företagen är viktiga partners för EPV till exempel i samband med elöverföringen, anskaffningen av trädbränslen, kraftverken, torvproduktionen och vid byggandet av vindparker. Vi köper tjänster från bland annat torvproduktions- och transportföretagare. Särskilda tjänsteproducenter ansvarar för kraftverkens och fabrikernas funktioner.

Alla partnerskapen har betydande ekonomiska effekter och sysselsättningseffekter i regionen.