Hållbarhet

Ren energi-­produktion med kraft från vinden

Vind är ren kraft, utsläppsfri och förnybar. Vi bereder, genomför och driver egna vindkraftsprojekt i Finland.

EPV har fem vindparker i industriell skala, och nya parker ska byggas i framtiden. EPV har vuxit till en av Finlands största vindkraftsproducenter.

EPV siktar på långvarig vindkraftsproduktion i industriell skala, som är kostnadseffektiv och lönsam utan subventioner. Ett vindkraftverks livslängd är cirka 25–35 år, och vi bygger alltid kraftverken med den senaste tekniken.

Byggande av vindkraft stimulerar den lokala ekonomin och sysselsättningen

Under byggnads- och installationstiden är en vindparks sysselsättningseffekt ända upp till 150 årsverken. Den årliga fastighetsskatt som vindkraftsproducenten betalar är också ett betydande tillskott i många kommuners årsbudget.

I vindkraftsprojekt är EPV självt utvecklare, byggherre, investerare, operatör och elbalansansvarig – det viktigaste för oss är att producera el till våra finländska ägare. Vi leder och samordnar projekt och decentraliserar genomförandet av dem.

Grundliga tillståndsprocesser borgar för att vindparkerna är anpassade till miljön

Omfattande vindkraftsprojekt genomgår alltid en fullskalig tillståndsprocess. Områdets lämplighet och naturen undersöks noggrant, och den tekniska planeringen görs omsorgsfullt. Som exempel på hur omfattande och grundliga utredningarna är kan nämnas vindparken i Ömossa, eftersom det gick tio år från de första utredningarna till den färdiga parken.