EPV Energis pumpkraftverksprojekt i Pyhäsalmi

Investering i energilager

Underjordsbrytningen i den över 1 445 m djupa Pyhäsalmi gruva som ligger i Pyhäjärvi ska upphöra under 2022. Gruvans infrastruktur är globalt sett unik och skulle erbjuda goda möjligheter för olika ändamål. En tanke har varit att utnyttja gruvan som energilager och pumpkraftverk. EPV Energi gick med i det här intressanta projektet i början av 2021 och beslutade att titta närmare på den här eventuella lagringslösningen.

EPV:s planerade energilagringsprojekt i Pyhäsalmi gruva tog ett viktigt steg framåt hösten 2021, då Arbets- och näringsministeriet beviljade projektet 26,3 miljoner euro i investeringsstöd.

Om det här energilagringsprojektet förverkligas ger det utmärkt flexibilitet i EPV:s framtida energisystem.

EPV Energi är en stor vindkraftsproducent och i framtiden också solkraftsproducent, och behöver flexibilitet i sin produktionsportfölj som komplement till den väderberoende energiproduktionen. Projektet överensstämmer med vår strategi och är ett potentiellt alternativ som flexibel kapacitetslösning.

Det har redan gjorts en rad utredningar om energilagringsprojektets genomförbarhet, och EPV har i samarbete med sina partners preciserat dem med de färskaste marknadsprognoserna för förnybar energi samt med bakgrundsinformation om byggande i berg.

Vår strategi fokuserar på förnybar el, där produktionen, lagringen och användningen styrs med ny teknik. I framtiden produceras ny el endast med de utsläppsfria energikällorna sol, vind, vatten och kärnkraft, vilka hela vår strategi är uppbyggd kring.

Pumpkraftverksprojektet i Pyhäsalmi i siffror:

Effekt: ±75 MW (+ produktion, – laddning)
Kapacitet: 530 MWh
Lagrets storlek: 7/9 h (produktion/laddning)
Verkningsgrad (round-trip): 77 %

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta

Aki Hakulinen, Power Plant Manager, EPV Energy
aki.hakulinen@epv.fi
Tfn. 010 505 5016