Vastuullisuus

Energian­hallinta edistää kustannus­tehokkuutta

Optimoimme energiakaupan tulosta muun muassa ennustamalla tuulivoiman tuotantoa.

Energianhallinta

EPV tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja osakkailleen ja omistamilleen energiantuotantoyhtiöille. Oma energianhallintaan keskittyvä operointikeskus mahdollistaa toiminnan paremman kehittämisen ja kustannustehokkaat palvelut.

EPV:n operointikeskus pyrkii ympäri vuorokauden optimoimaan EPV:n tuotantoyhtiöiden energiakaupan tulosta. Operointikeskuksen tehokas toiminta ja hyvä sähkötaseen hallinta realisoituvat EPV:n osakkaille säästöinä tuotantoyhtiöiden tuotantokustannuksissa.

Kyberturvallisuus kaiken keskiössä

Toimimme kiinteänä osana kaupunkien asukkaiden ja yritysten elämää ja arkea. Olemme osa sähkön ja lämmön toimitusverkostoa useisiin kaupunkeihin. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia tietoturvallisuuden korkeasta tasosta.

Älykkäät sähköjärjestelmät

Julkisuudessa käydään parhaillaan vilkasta keskustelua, miten kuluttajien ja yritysten sähkönkulutuksen joustokyky saataisiin hyödynnettyä koko Suomen sähköjärjestelmän hyväksi. Aiemmin tuotanto on pitkälti sopeutunut kulutuksen muutoksiin. Ennakoimattoman tuotannon kuten tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyessä tilanne on kääntymässä osittain päinvastaiseksi, eli kulutusta pyritäänkin yhä enemmän sopeuttamaan määrältään muuttuvaan tuotantoon. Kulutusta siis ohjattaisiin mahdollisuuksien mukaan sellaiseen ajankohtaan, kun energiaa on hyvin tarjolla.

Vaihteleva sähköntuotanto vaatii siis älykästä sähköjärjestelmää. Tämä tarkoittaa uusia toimintamalleja, teknologioita ja palveluita. Sähkön roolin ennakoidaan kasvavan myös lämmöntuotannossa.