VASTUULLISUUS

Kestävää taloudellista toimintaa

Suunnittelemme ja seuraamme
taloutemme kehitystä

Taloudellinen vastuu kattaa sekä toiminnan kestävyyden että ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset

EPV Energian taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa talouden kehityksen huolellista suunnittelua ja seuraamista. Ennakoimme tulevaisuudessa toimintaamme vaikuttavia tekijöitä ja pyrimme taloutemme hallinnassa huomioimaan niiden mukanaan tuomat muutokset myös pitkällä aikavälillä.

Menestyksekkäällä liiketoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia yhtiön sidosryhmiin kuten osakkaisiin, työntekijöihin, alihankkijoihin ja lopulta koko yhteiskuntaan työpaikkoina, investointeina ja verotuloina.

Taloudellinen menestyminen luo yhtiölle edellytykset huolehtia sekä sosiaalisesta että ekologisesta vastuustaan.

EPV Energian tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa osakkailleen toimittamansa sähkön kilpailukyky. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa ja vaikuttamista olemassa olevien tuotantoresurssien kehittämiseen. Lisäksi yhtiö ylläpitää valmiutta uusiin investointeihin toimintaympäristön muuttuessa.

EPV toimii osakkaidensa sähkön- ja lämmönhankintakanavana. Hankintatoiminta perustuu mankala-omakustannusperiaatteeseen, joka mahdollistaa edullisen sähkön hinnan omistajillemme. Emme pyri tekemään toiminnallamme voittoa.

EPV investoi ympäristöön ja tulevaisuuteen

Päätehtävämme on kyetä vastuulliseen energiantuotantoon ja säilyttää omakustannushinta kilpailukykyisenä pitkälle tulevaisuuteen.

Energia-ala on Suomen pääomaintensiivisin toimiala. Voimalaitoksiin ja tuulipuistoihin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosikymmenien ajaksi. Suunnittelemme investointimme huolellisesti. Kehitämme myös investointitarpeidemme ennakointia. Mallinnamme vuoden investointitarpeita ja pyrimme rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja omavaraisuusasteemme säilyvät hyvänä.

Hyvin hoidettu riskienhallinta vähentää ikäviä yllätyksiä, lisää taloudellista vakautta ja parantaa mahdollisuuksia arvioida kannattavuuden kehittymistä. Taloudellisessa vastuussa on tärkeä huomata toimintaympäristön mahdolliset taloudelliset riskit tulevaisuudessa.

Suomen suurin tuulivoimapuisto oli
200 miljoonan euron investointihanke

EPV Energian neljäs teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto valmistui keväällä 2018 Kristiinankaupungin Metsälään. Tuoreeltaan käyttöönotettu tuulivoimapuisto on tällä hetkellä Suomen suurin laatuaan. EPV Energia on Suomessa teollisen mittakaavan tuulivoimatuotannon uranuurtaja. Tuoreimman tuulipuiston myötä tuulivoima on noussut yhdeksi EPV:n keskeiseksi energiantuotantomuodoksi. Se tukee myös erinomaisesti EPV Energian strategiaa keskittyä investoinneissaan päästöttömään energiantuotantoon. Tuulivoiman rakentamisella on myös merkittäviä alueellisia talous- ja työllisyysvaikutuksia. Tuulipuiston rakentamis- ja asennusajan työllistävä vaikutus oli noin 150 henkilötyövuotta. Kokonaisuudessaan Metsälän tuulivoimapuisto on ollut jopa lähes 200 miljoonan euron investointihanke. EPV Energian muut Pohjanmaan tuulipuistot sijaitsevat Vaasassa ja Ilmajoella. Tytäryhtiö Rajakiiri Oy:llä (omistusosuus 65,1 %) on lisäksi tuulipuisto Torniossa.