Vastuullisuus

Suunnitte­lemme ja seuraamme taloutemme kehitystä

Taloudellinen vastuu kattaa sekä toiminnan kestävyyden että ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset.

Kestävää taloudellista toimintaa

EPV Energian taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa talouden kehityksen huolellista suunnittelua ja seuraamista. Ennakoimme tulevaisuudessa toimintaamme vaikuttavia tekijöitä ja pyrimme taloutemme hallinnassa huomioimaan niiden mukanaan tuomat muutokset myös pitkällä aikavälillä.

Menestyksekkäällä liiketoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia yhtiön sidosryhmiin kuten osakkaisiin, työntekijöihin, alihankkijoihin ja lopulta koko yhteiskuntaan työpaikkoina, investointeina ja verotuloina.

Taloudellinen menestyminen luo yhtiölle edellytykset huolehtia sekä sosiaalisesta että ekologisesta vastuustaan.

EPV Energian tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa osakkailleen toimittamansa sähkön kilpailukyky. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa ja vaikuttamista olemassa olevien tuotantoresurssien kehittämiseen. Lisäksi yhtiö ylläpitää valmiutta uusiin investointeihin toimintaympäristön muuttuessa.

EPV toimii osakkaidensa sähkön- ja lämmönhankintakanavana. Hankintatoiminta perustuu mankala-omakustannusperiaatteeseen, joka mahdollistaa edullisen sähkön hinnan omistajillemme. Emme pyri tekemään toiminnallamme voittoa.

EPV investoi ympäristöön ja tulevaisuuteen

Päätehtävämme on kyetä vastuulliseen energiantuotantoon ja säilyttää omakustannushinta kilpailukykyisenä pitkälle tulevaisuuteen.

Energia-ala on Suomen pääomaintensiivisin toimiala. Voimalaitoksiin ja tuulipuistoihin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosikymmenien ajaksi. Suunnittelemme investointimme huolellisesti. Kehitämme myös investointitarpeidemme ennakointia. Mallinnamme tulevien vuosien investointitarpeita ja pyrimme rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja omavaraisuusasteemme säilyvät hyvänä.

Hyvin hoidettu riskienhallinta vähentää ikäviä yllätyksiä, lisää taloudellista vakautta ja parantaa mahdollisuuksia arvioida kannattavuuden kehittymistä. Taloudellisessa vastuussa on tärkeä huomata toimintaympäristön mahdolliset taloudelliset riskit tulevaisuudessa.