Vastuullisuus

Vähäpäästöistä sekä omavaraista lämpö- ja sähköenergiaa

Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannossa hyötysuhde pidetään korkeana, ja hiilidioksidipäästöt pysyvät aisoissa.

Lämpövoima

EPV Lämpö -liiketoiminta-alueella tuotetaan sähköä ja lämpöä Vaasan, Seinäjoen, Tornion ja Raahen voimalaitoksissa. Panostamalla kotimaisiin polttoaineisiin, kuten metsäenergiaan, parannamme alueiden työllisyyttä ja huoltovarmuutta. Tavoitteena on yhä kasvattaa kotimaisen bioenergian osuutta yhteistuotannossa.

Voimalaitoksemme käyttävät polttoaineinaan puupohjaista polttoainetta, turvetta ja kivihiiltä:

  • Vaasan Voima Oy kivihiili, turve, biopolttoaine
  • Seinäjoen Voima Oy biopolttoaine
  • Tornion Voima Oy turve, biopolttoaine, häkäkaasu, maakaasu
  • Raahen Voima Oy terästehtaan prosessikaasut, maakaasu

Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannossa hyötysuhde pidetään korkeana, ja hiilidioksidipäästöt pysyvät aisoissa.

Lämpöenergialuolaston käyttöönotto tuo joustoa tulevaisuuden energiantuotantoon

Vuonna 2020 Vaasan Vaskiluodossa otettiin käyttöön Suomen suurin lämpöenergiavarasto, joka monipuolistaa alueen lämmöntuotantoa nyt ja tulevaisuudessa. Latausta suoritetaan voimalaitoksella ja energiavarastosta puretaan lämpöä alueen kaukolämpöverkkoon. Lämpöenergiavarasto toimii optimointivälineenä osana EPV:n energiatuotantoportfoliota. Se vähentää EPV Energian kivihiilen käyttöä keskimäärin 30 prosenttia ja tuo joustoa tulevaisuuden energiatuotantoratkaisuihin.

  • Lämpöenergiavaraston kallioluolien yhteistilavuus on 210 000 m3
  • Varaston lataus- ja purkuteho on 100 MW

Tulevaisuudessa lämpöenergiavarastoa voidaan hyödyntää käytännössä tuotantomuodosta riippumatta. Lämpövaraston tuoma jousto on keskeinen tekijä energiantuotantojärjestelmässä myös nykyisten laitosten elinkaaren jälkeen. Paikalle rakennettua teknologiaa pystyy helposti uudistamaan ja muokkaamaan uusia käyttötarkoituksia varten. Sen yhteyteen tullaan kytkemään esimerkiksi mahdollinen tuleva vetyhanke, ja luolastoa voidaan lämmittää vaikkapa tuuli- tai aurinkovoimalla sähkökattilateknologiaa hyödyntäen.

Ensimmäinen sähkökattila otettiin käyttöön Vaskiluodossa Vaasassa 2021

Uusi sähkökattila tukee erinomaisesti EPV Energian Uuden sähkön vallankumous -strategiaa ja lupausta päästöttömästä ja joustavasta energiantuotannosta- ja kulutuksesta. Sähkökattila on tärkeä komponentti tulevaisuuden puhtaassa lämmöntuotantojärjestelmässä ja oleellinen osa EPV:n säätöön kykenevää kapasiteettia.

Sektorikytkentää parhaimmillaan

EPV:n tavoitteena on uuden sähkön avulla kytkeä eri teollisuudenalojen energiatarpeet toisiinsa kehittämällä uuteen sähköön perustuvia ratkaisuja esimerkiksi lämmöntuotannossa. Sähkökattila on yksi komponentti myös tulevaisuuden puhtaassa lämmöntuotantojärjestelmässä.

Energiaa paikallisista biopolttoaineista

Investoimme edistykselliseen tekniikkaan ja olemme kehittäneet kustannustehokkaan ketjun metsästä voimalaitokselle. Seinäjoen ja Vaasan käyttämät kotimaiset polttoaineet hankitaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista, noin 100 kilometrin säteeltä voimalaitoksista. Jotta toimitusmäärät ovat tarpeeksi suuria ja kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyitä, käytämme useita eri polttoainetoimittajia.

Voimalaitokset mukana Energiatehokkuussopimukset-ohjelmassa

Kaikki EPV:n CHP-laitokset ovat olleet jo vuosia mukana valtakunnallisessa Energiatehokkuussopimukset-ohjelmassa. Näihin laitoksiin lukeutuvat Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoen Voima Oy ja Tornion Voima Oy. Energiatehokkuussopimukset-ohjelma ohjaa meitä aktiivisesti hakemaan kohteita toimintamme energiatehokkuuden parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä parannamme voimalaitoksen hyötysuhdetta, mikä näkyy päästöjen vähenemisenä ja kustannussäästöinä.