VASTUULLISUUS

Päätöksentekijät ja viranomaiset

EPV on mukana vaikuttamassa

Hyvä ja toimiva yhteistyö päätöksentekijöiden ja viranomaisten kanssa sujuvoittaa hankkeita. Järjestöjen jäsenenä vaikutamme alan päättäjiin.

Energiavarmuus vaatii monipuolisen energiantuotantopaletin ylläpitoa. EPV Energia tuottaa sähköä Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Laaja-alaista energiantuotantopalettia ei rakenneta tai hoideta ilman tehokasta yhteistyötä viranomaisten kanssa. Energiantuotantohankkeet ovat pitkäkestoisia. Tässä prosessissa kuntien päättäjillä ja viranomaisilla on tärkeä rooli aina lupaprosesseista kaavoitukseen ja ympäristövaikutusten arviointiin saakka. Yhteydenpito jatkuu luonnollisesti myös koko energiantuotannon elinkaaren ajan.

Aktiivisesti mukana alan eri järjestöissä

EPV Energia on mukana muun muassa Energiateollisuus ry:n, Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ja Bioenergia ry:n toiminnassa. Osallistumalla alan merkittävien järjestöjen toimintaan olemme mukana julkisessa keskustelussa ja vaikuttamassa. Aktiivisen osallistumisen ansiosta olemme ajan tasalla koko alan ja toimintaympäristön viimeisimmistä käänteistä.