Vastuullisuus

Toimivaa yhteistyötä päätöksen­tekijöiden ja viranomaisten kanssa

Hyvä ja toimiva yhteistyö päätöksentekijöiden ja viranomaisten kanssa sujuvoittaa hankkeita. Järjestöjen jäsenenä vaikutamme alan päättäjiin.

Päätöksentekijät ja viranomaiset

Energiavarmuus vaatii monipuolisen energiantuotantopaletin ylläpitoa. EPV Energia tuottaa sähköä Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Laaja-alaista energiantuotantopalettia ei rakenneta tai hoideta ilman tehokasta yhteistyötä viranomaisten kanssa. Energiantuotantohankkeet ovat pitkäkestoisia. Tässä prosessissa kuntien päättäjillä ja viranomaisilla on tärkeä rooli aina lupaprosesseista kaavoitukseen ja ympäristövaikutusten arviointiin saakka. Yhteydenpito jatkuu luonnollisesti myös koko energiantuotannon elinkaaren ajan.

Aktiivisesti mukana alan eri järjestöissä

EPV Energia on mukana muun muassa Energiateollisuus ry:nSuomen Tuulivoimayhdistys ry:n ja Bioenergia ry:n toiminnassa. Osallistumalla alan merkittävien järjestöjen toimintaan olemme mukana julkisessa keskustelussa ja vaikuttamassa. Aktiivisen osallistumisen ansiosta olemme ajan tasalla koko alan ja toimintaympäristön viimeisimmistä käänteistä.

EPV valmistautuu eurooppalaisen sähkömarkkinaintegraation säätelyn mukaiseen sähkökauppaan

Eurooppalaisen sähkömarkkinaintegraation säätelyn mukaan sähkökauppa on muuttumassa nykyistä tunnin resoluutiota nopeatempoisemmaksi. 15 minuutin kaupankäyntijakso eli varttitase tulee käyttöön keväällä 2023.

EPV:n asiantuntijat ovat mukana useissa alan edunvalvontaan liittyvissä toimikunnissa. EPV on:

  • Energiateollisuuden sähkömarkkinatoimikunnan puheenjohtaja ja Fingridin sähkömarkkinatoimikunnan jäsen
  • Pohjoismaisen taseselvitysyhtiö eSett Oy:n Customer committeen jäsen sekä Energiateollisuuden Sähkönmittaus ja taseselvitystyöryhmän jäsen, molemmissa tasevastaavan roolissa
  • Energiateollisuuden mandaatilla Fingridin johtaman kansallisen NBM työryhmän jäsen edustamassa tuulivoimatuottajan näkökulmaa energiakauppaan liittyvissä aiheissa.