Vastuullisuus

Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa

Työllistämme organisaatiomme ulkopuolella vuosittain jopa satoja yrityksiä.

Paikalliset yrittäjät ja kumppanit

Teemme läheistä ja avointa yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa. Työllistämme oman henkilöstömme lisäksi vuosittain satoja yrittäjiä ja ammattilaisia. Vuosien aktiivisen yhteistyön ansiosta meille on rakentunut asiantuntevia kumppaniverkostoja eri energiantuotantomuodoille. Paikalliset alihankkija- ja kumppaniverkostot ovat toimintamme elinehto.

Alueiden omat urakoitsijat mukaan hankkeisiin

Paikalliset yritykset ovat EPV:n tärkeitä kumppaneita esimerkiksi sähkönsiirrossa, puunhankinnassa, voimalaitoksilla, turvetuotannossa ja tuulivoimapuistojen rakennusvaiheessa. Hankimme palveluita esimerkiksi turvetuotanto- ja kuljetusyrittäjiltä. Laitosten ja tehtaiden toiminnoista vastaavat omat palveluntuottajansa.

Kaikilla kumppanuuksilla on merkittäviä alueellisia talous- ja työllisyysvaikutuksia:

  • Polttoaineiden toimitus voimalaitoksille työllistää metsäenergian alihankintaketjussa pysyvästi noin 150 henkilöä.
  • Turvetuotantoalueiden omat vastuu-urakoitsijat toteuttavat alueiden käytännön työt kokonaisurakointina. Turvetuotantokaudella työllistetään noin 130 henkilöä.
  • Lämpövoimalaitoksissa paikalliset palveluiden tuottajat hoitavat kunnossapito- ja huoltotehtäviä.
  • Toteutamme sähköverkkopalvelut, sähköasemien rakentamisen, sähköverkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotyöt sekä vianhoidon ja kentän asiakaspalvelutyöt yhteistyössä sopimuskumppaniemme kanssa.
  • Tuulipuiston rakentamis- ja asennusajan työllistävä vaikutus oli EPV:n viimeksi valmistuneessa tuulivoimapuistossa jopa 150 henkilötyövuotta.