Vastuullisuus

Siirrämme sähköä varmasti ja turvallisesti

EPV Alueverkko siirtää sähköä toiseksi eniten koko Suomessa.

Sähkönsiirto

EPV on yksi merkittävimmistä kotimaisista sähkönsiirtäjistä. Siirrämme sähköä kantaverkosta ja monipuolisilta sähkön tuotantolaitoksilta sähkönjakeluyhtiöille ja suurille sähkön loppukäyttäjille. Tehtävämme on varmistaa, että siirrettävä sähkö on laadukasta ja toimintavarmaa.

Moderni sähköverkko edistää sähkön toimitusvarmuutta ja -turvallisuutta

Investoimme jatkuvasti sähköverkkoinfraan, jotta se pystyy siirtämään yhä enemmän myös tuulivoiman tuottamaa energiaa. Investoinnit ja modernisoinnit myös vahvistavat entisestään sähkön toimitusvarmuutta ja -turvallisuutta. Infran kunnossapidosta huolehditaan laitteiden elinkaaren mukaan.

Sähköverkon käytönvalvontajärjestelmä on toiminnan keskiössä. Tiedonsiirron määrä on kasvanut ja kasvaa jatkossa vielä lisää. Tieto liikkuu nykyisin pääosin valokuidulla kuparin sijaan. Valokuitu kulkee myös sähköasemalta toiselle. Toimiva ja riittävä tiedonsiirto mahdollistaa järjestelmän tehokkaan jatkuvan valvonnan ja operoinnin.

Energian jakelu- ja siirtoverkot ovat yhteiskunnallisesti kriittisiä toimijoita

Koska toimiva energian jakelu- ja siirtoverkosto on yhteiskunnalle niin kriittinen, varaudumme aina verkkoinfran rakentamisessa ja ylläpidossa erilaisiin kriisitilanteisiin. Mahdollisia suurhäiriöitä varten on luotu etukäteen tarkat ohjeistukset.

Verkkorakentamisessa ja verkon elinkaaren aikana huomioidaan tarkasti myös ympäristöasiat. Ympäristöselvitykseen kuuluvat muun muassa muinaismuistopaikat, kasvisto, linnusto ja eläimistö, joiden mukaan johtoreitti sovitetaan maastoon.