VASTUULLISUUS

Työntekijät

Vastuullinen työnantaja panostaa henkilöstöönsä

EPV investoi työntekijöidensä hyvinvointiin, työn turvallisuuteen ja työntekijöiden kehitykseen.

Henkilöstötutkimusten mukaan EPV on innostava työpaikka. Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara.

EPV työpaikkana

  • 101 työntekijää vuonna 2018
  • Naisia 25 %, miehiä 75 %
  • Henkilöstön keski-ikä 45

Haluamme olla turvallinen ja innostava työpaikka

Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen, valmennamme esimiehiä ja kannustamme jokaista huolehtimaan omasta terveydestään. Keräämme säännöllisesti palautetta, jota hyödynnämme toiminnan ja johtamisen kehittämisessä.

Henkilöstöstrategiamme tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Pyrimme takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön yhdessä tekemisen kulttuuria vaalien.

Työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain koko henkilöstölle. Vastausaktiivisuus on ollut kyselyissä hyvä. Vuoden 2018 kyselyyn vastasi 86 prosenttia henkilöstöstä. Erittäin tyytyväisiä henkilöstö oli lähiesimiehen toimintaan, omaan työhön ja EPV:hen työnantajana. Kehityskohteiksi mainittiin muun muassa sisäinen viestintä ja tehokkaampi tiedottaminen muutoksista.

Turvallisesti EPV:n töissä

Turvallisuus on olennainen osa jokapäiväistä työtä – huolehdimme siitä jatkuvasti. Toimiva turvallisuuskulttuuri edellyttää yhdessä tekemistä: koko henkilökunnan aktiivisuutta ja vastuuta oman toimintansa turvallisuudesta.

Meille on tärkeää, että työntekijämme, palveluntoimittajamme ja yhteistyökumppanimme saavat tehdä töitä turvallisessa työympäristössä. Henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille järjestämme turvallisuuskoulutuksia. Lisäksi esimerkiksi kaikkien turvetyömaiden henkilöstö ja kumppanit perehdytetään palo- ja työturvallisuusasioihin ennen tuotantokauden alkua.