VASTUULLISUUS

Vesivoima

Vesivoima on Suomelle tärkeä uusiutuvan sähkön lähde

Vesivoima on päästötöntä uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan tehokkaasti, luotettavasti ja luontoa kunnioittaen. 

EPV hankkii omakustanteista sähköä vesivoimalla Suomesta ja Ruotsista. Vesivoimatuotanto on pitkälle automatisoitua. Moderni tekniikka tehostaa tuotantoa, lisää laitosten käyttöikää ja tuo ympäristö- ja energiatehokkuushyötyjä. Kehittämällä laitosten toimintaa vähennetään ympäristövaikutuksia.

Osakkuusyhtiömme Pohjolan Voima tuottaa vesivoimalla sähköä kotimaassa. Yhtiö hoitaa ja kehittää vesiympäristöä aktiivisesti, esimerkiksi rantoja kunnostamalla, kalojen istutuksilla ja ylisiirroilla sekä tekemällä yhteistyötä vaelluskalojen luonnonkiertoon palauttamiseen tähtäävissä hankkeissa.

Lue lisää: www.pohjolanvoima.fi/vastuullisuus

EPV Energia on myös osaomistajana Voimapiha Oy:ssä, joka toimittaa omistajilleen uusiutuvaa energiaa ruotsalaisista vesivoimalaitoksista. Yhtiö omistaa ja hallinnoi Ruotsissa Indalsälven-joessa vesivoimalaitososuuksia. Voimapiha omistaa osuuksia seitsemästä suuresta vesivoimalasta, jotka sijaitsevat Indalsälven-joessa. Indalsälven on Ruotsin kolmanneksi suurin vesivoimalaitosjoki. Voimapihan vesivoimalaitososuuksien toinen omistaja on Vattenfall, joka on myös vastuussa vesivoimalaitosten operoinnista.

Vuonna 2019 vesivoiman osuus EPV:n sähkönhankinnasta oli 20,3 prosenttia.

Lue lisää:

www.voimapihaoy.fi
https://corporate.vattenfall.se/hallbarhet/