Vastuullisuus

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan sähkön lähde

Vesivoima on lähes hiilidioksidipäästötöntä uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan tehokkaasti, luotettavasti ja luontoa kunnioittaen.

Vesivoima

EPV hankkii omakustanteista vesivoimasähköä Suomesta ja Ruotsista. Vesivoimatuotanto on pitkälle automatisoitua. Moderni tekniikka tehostaa tuotantoa, lisää laitosten käyttöikää ja tuo ympäristö- ja energiatehokkuushyötyjä. Kehittämällä laitosten toimintaa vähennetään myös ympäristövaikutuksia.

Vesistöjen hyvinvointiin panostetaan

Osakkuusyhtiömme Pohjolan Voima tuottaa vesivoimalla sähköä kotimaassa. Yhtiö hoitaa ja kehittää vesiympäristöä aktiivisesti, esimerkiksi rantoja kunnostamalla, kalojen istutuksilla ja ylisiirroilla sekä tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa vaelluskalojen luonnonkiertoon palauttamiseen tähtäävissä hankkeissa.

Lue lisää Pohjolan Voiman sivuilta.

Vesivoimalla noin kymmenen prosentin osuus EPV:n sähkönhankinnasta

EPV on myös osaomistajana Voimapiha Oy:ssä, joka toimittaa omistajilleen uusiutuvaa energiaa ruotsalaisista vesivoimalaitoksista. Yhtiö omistaa ja hallinnoi Ruotsissa Indalsälven-joessa vesivoimalaitososuuksia. Voimapiha omistaa osuuksia seitsemästä suuresta vesivoimalasta, jotka sijaitsevat Indalsälven-joessa. Indalsälven on Ruotsin kolmanneksi suurin vesivoimalaitosjoki. Voimapihan vesivoimalaitososuuksien toinen omistaja on Vattenfall, joka on myös vastuussa vesivoimalaitosten operoinnista.

Vuonna 2022 vesivoiman osuus EPV:n sähkönhankinnasta oli 12 prosenttia.

Lue aiheesta lisää Voimapihan ja Vattenfallin sivuilta.