Vastuullisuus

Ydinvoimalla kohti päästötöntä energian­tuotantoa

EPV Energian osakkuusyhtiö Teollisuuden Voima tuottaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla noin kuudesosan kaikesta Suomessa käytettävästä sähköstä.

Ydinvoima

Vastuullisesti tuotettuna ydinsähkö on elinkaareltaan ympäristöystävällinen ja turvallinen tapa tuottaa sähköä. Laitosten elinkaari on useita kymmeniä vuosia, ja ne tuottavat sähköä päästöttömästi vesi- ja tuulivoiman tapaan.

Teollisuuden Voima on energiayhtiö, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2. TVO on toimittanut ydinvoimalla tuotettua sähköä EPV Energian osakkaille jo yli 40 vuoden ajan. Olkiluodon käyvien laitosyksiköiden käytölle on tällä hetkellä myönnetty käyttölupa vuoden 2038 loppuun asti.

Olkiluoto 3 on Suomen suurin ilmastoteko

Ydinvoima muodostaa merkittävän osan EPV:n sähkönhankinnasta. Vuonna 2020 ydinvoiman osuus EPV:n sähkönhankinnasta oli 36,0 prosenttia. Olkiluoto 3 tulee kaksinkertaistamaan EPV:n ydinvoimatuotantomäärän. Vuonna 2025, ydinvoiman osuus EPV:n energiantuotannosta arvioidaan olevan noin 40 prosenttia, kun samanaikaisesti erityisesti tuulivoiman osuus kasvaa myös.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos on Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko kohti päästötöntä energiantuotantoa.

Lue lisää TVO:n sivuilta