Vaskiluodon uusi lieriön muotoinen sähkökattila. Sähkökattilan ympärillä kulkee lukuisia suuria putkia.

Uusi sähkökattila otettiin käyttöön Vaskiluodossa Vaasassa

Keväällä investointipäätöksen saanut uusi sähkökattila aloitti koeajot marraskuussa ja joulukuussa kattila otettiin käyttöön osaksi EPV:n sähköportfoliota. Uusi sähkökattila tukee erinomaisesti EPV Energian Uuden sähkön vallankumous -strategiaa ja lupausta päästöttömästä ja joustavasta energiantuotannosta- ja kulutuksesta. Sähkökattila on tärkeä komponentti tulevaisuuden puhtaassa lämmöntuotantojärjestelmässä ja oleellinen osa EPV:n säätöön kykenevää kapasiteettia.

Sähkökattilan toimintaa voisi kuvailla yksinkertaisimmillaan sen olevan suurikokoinen vedenkeitin.

– Sähköllä tehdään lämpöä. Käytännössä kattilan primääripiirin vettä pumppaamalla elektrodivastuksien vesisäilöön, jonka pinnalla säädellään kattilan tehoa. Sähkökattilan primääripiirin lämmennyt vesi jaetaan lämmönvaihtimen välityksellä lämpövarastoon ja Vaasan kaukolämpöverkkoon. Kattila omaa itsenäisen automatiikan, joka on yhdistetty voimalaitosalueen pääautomaatiojärjestelmään yhdeksi lämmöntuotantoyksiköksi. Tämä mahdollistaa jouhevan kaukolämmön operoinnin yhdessä Vaskiluodon voimalaitoksen ja lämpövaraston kanssa. Projektissa hyödynnettiin myös toisen jo käytöstä poistetun voimalaitoksen infraa ja tiloja. Esimerkiksi tämän muuntajaa, sähkökojestoa ja kattilarakennusta, kertoo EPV Energian Lämpö-liiketoiminta-alueen johtaja Mats Söderlund.

Sektorikytkentää parhaimmillaan

EPV:n tavoitteena on uuden sähkön avulla kytkeä eri teollisuudenalojen energiatarpeet toisiinsa kehittämällä uuteen sähköön perustuvia ratkaisuja esimerkiksi lämmöntuotannossa. Sähkökattila on yksi komponentti myös tulevaisuuden puhtaassa lämmöntuotantojärjestelmässä. Puhdas lämmöntuotantojärjestelmä on pitkäjänteinen ja päästötön ratkaisu, millä turvataan alueiden lämmöntuotanto sekä tuetaan myös uuden sääriippuvaisen sähköjärjestelmän tarpeita.

Tämä sähkökattilahanke tukee erinomaisesti tulevan energiajärjestelmän tarpeita, jossa yhdistetään eri energiasektoreita (sector coupling).

– Sähkökattilan tuottamalla lämmöllä voidaan lämpövaraston avulla optimoida Vaasan voimalaitoksen lämmöntuotantokuormat ja alasajojaksot entistä paremmin. Tämän lisäksi sähkökattila mahdollistaa pidempiä alasajojaksoja voimalaitokselle. Yhdessä lämpövarasto-optimoinnin avulla, jolloin voisi syntyä huomattavia hyötyjä ja parannetaan voimalaitoskokonaisuuden lämmöntuotannon käytettävyyttä. Tämä on myös askel kohti päästötöntä lämmöntuotantoa, sanoo Söderlund.

Sähkökattila tukee mitä vahvimmissa määrin EPV:n riskienhallintaa ja toimintavarmuutta. Sähkökattila tukee myös uusiutuvan energian lisääntyessä sähköjärjestelmän säätömahdollisuuksia. Päästöjä vähennettäessä tuotantokapasiteetin rakenne muuttuu merkittävästi ja samalla se yksipuolistuu ja säätökykyisen tuotantokapasiteetin määrä vähenee. Nämä muutokset asettavat sähköjärjestelmälle uusia vaatimuksia. Sähköjärjestelmä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan yhä enemmän säätökykyä ja energiavarastoja. Sähkökattilan käytöllä voimme osaltamme hyödyntää sähkön alhaisia hintoja tilanteissa, joissa sähköjärjestelmässä on paljon uusiutuvaa energiaa.

Vaskiluodossa olemassa oleva infra tukee täydellisesti uutta hanketta

Olemassa olevan Vaskiluodon infran hyödyntäminen on sähkökattilaprojektin mahdollistaja.

– Sähkökattila sijoitetaan voimalaitoksen tiloihin, jonne kattilan vaatima infrastruktuuri pystytään rakentamaan helposti ja liitynnät muuhun voimalaitosalueen infraan on järkevää tehdä. Sähkökattilaprojektin kustannustaso olisikin moninkertainen ilman olemassa olevaa infraa, Söderlund painottaa.

Sähkökattilaa käyttäessä ei synny ilmapäästöjä kuten polttavalla teknologialla. Hanke on täten myös linjassa Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden kanssa. Sähkökattila on myös mukana Kohti fossiilivapaata Suomea –paletissa yhtenä nostettuna ratkaisuna matkalla päästöttömyyteen.

Faktoja sähkökattilasta

  • Tekniset tiedot:
    • Teho 40 MW (sähkökattilan mitat: korkeus on 6,5 m, lieriön halkaisija 3 m)
    • Menoveden maksimi lämpötila 130°C
  • Sähkökattila on erittäin nopeasti käyttöön otettavissa, nopeasäätöinen ja helppokäyttöinen. Kattilatehon säätökyky 0-100% 50s.
  • Sähkökattilajärjestelmän pääkomponentti, sähkökattila, toimitetaan yhtenä komponenttina. Tämän lisäksi järjestelmään sisältyy tavanomaisia pumppuja, putkia, lämmönvaihtimia ja venttiilejä jne.
  • Voimalaitoksen kaukolämpöputkistoihin on rakennettu valmiit laippaliitokset sähkökattilaa varten lämpövarastoinvestoinnin yhteydessä.
  • Sähkökattilan teho säädetään kattilan sisällä olevien elektrodien vesitilavuudella.

Lisätietoja: Mats Söderlund, johtaja, lämpövoimatuotanto, EPV Energia, puh. 010 505 5059