Luonnonvarat ja ympäristö

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Huomioimme aina ympäristön

Maapallon nykyinen tila vaatii suurta muutosta, ja päästöjen alasajoa on nopeutettava. Tutkimus­­tiedon viesti on selvä: voimme vielä hillitä ilmaston­­muutosta ja luonnon moni­­muotoisuuden köyhtymistä, mutta toimiin on tartuttava nyt.

Energian­­tuotanto­­sektorilla on ilmaston­­muutoksen torjumisessa tärkeä rooli. Yli 70 prosenttia EU:n kasvi­­huone­­kaasu­­päästöistä on peräisin fossiilisten poltto­­aineiden muuntamiseen ja polttoon perustuvasta energian­tuotannosta sekä energian­­kulutuksesta esimerkiksi teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä.

Tämän vuoksi ilmaston­­muutoksen torjunta edellyttää energian­tuotannon ja -kulutuksen muuttamista. Energia­­tarpeen täyttäminen ja kasvi­­huone­­kaasu­päästöjen samanaikainen vähentäminen on tärkeä haaste EU:lle ja sen jäsen­valtioille.

Energiantuotantoyhtiönä EPV:llä on tehtävä tuottaa päästöttömästi sähköä ja auttaa sitä kautta koko yhteiskuntaa päästötavoitteiden saavuttamisessa. Linjauksemme mukaan EPV:n energiantuotanto muuttuu täysin päästöttömäksi jo 2020-luvun aikana.

EPV:llä on tärkeä tehtävä auttaa yhteiskuntaa päästötavoitteiden saavuttamisessa.

EPV:n tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 3 790 (3 515) GWh, joka vastaa 5,5 (5,1) prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä.

Näin ehkäisemme haitallisia ympäristövaikutuksia

Johdamme ja kehitämme liiketoimintaamme ympäristönäkökohdat huomioiden. EPV noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja vaatii tätä myös yhteistyökumppaneiltaan. Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassamme.

Kaikella energiantuotantotoiminnalla on lähtökohtaisesti jonkinlainen vaikutus biodiversiteettiin eli luonnon monimuotoisuuteen. Tiedostamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme ehkäisemään haittavaikutuksia esimerkiksi

  • vähentämällä jatkuvasti toiminnasta syntyviä päästöjä
  • ottamalla huomioon maankäyttö- ja ympäristövaikutukset sekä mahdollisuudet niiden vähentämiseksi osana päivittäistä työtämme
  • kiinnittämällä erityistä huomiota ympäristövaikutusten arvioimiseen ja ympäristöriskeihin ennalta varautumiseen varovaisuusperiaatteen mukaisesti
  • edistämällä luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmamme hankkeita
  • sitouttamalla myös palvelu- ja tavarantoimittajamme ympäristövastuullisiin toimintatapoihin
  • kartoittamalla ympäristöön liittyviä riskejä tai mahdollisuuksia
  • tehostamalla energian- ja vedenkulutusta sekä huolehtimalla jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä.

Ympäristöjärjestelmän noudattamista seurataan ja päämäärien toteutumista arvioidaan säännöllisesti auditoinneilla.

Vastuullisuusuutiset