Sitoumuksemme 2030

Vehreää metsää ylhäältä päin kuvattuna.

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Kohti hiilineutraaliutta

Energias­ektori on historialli­sessa murroksessa – fossiilisista poltto­aineista luovutaan ja hiili­­dioksidi­­päästöjä ajetaan nopeasti alas. Murrosta vauhdittaa EU:n Fit for 55 -ilmasto­paketti, joka nostaa päästö­oikeuksien hintoja. Sektorimme tekemillä hiili­neutraaleilla ratkaisuilla on merkittävä yhteis­kunnallinen rooli ilmaston­muutoksen torjumisessa.

70-vuotias EPV on päästöttömän ja uusiutuvan energian­tuotannon edelläkävijä, ja yhtiömme tavoitteena on hiili­neutraali energia­paletti vuoteen 2030 mennessä. Uusi sähkö on tärkein mahdollistaja matkalla kohti päästötöntä maailmaa. Tämä ajatus korostuu yhtiömme Uuden sähkön vallankumous® -strategiassa. Sen keskiössä on päästötön energian­tuotanto, jota kohti kuljemme vauhdikkaasti.

Yhtiömme tavoitteena on hiilineutraali energiapaletti vuoteen 2030 mennessä.

Investoimme päästöttömän sähkön tuotantoon, varastointiin ja käytön hallinnointiin uusilla teknologioilla. Tulevaisuudessa energiapalettimme koostuu ydin-, tuuli-, aurinko- ja vesivoimasta. Hyödynnämme myös päästöttömiä raaka-aineita ja kiertotalouden tuotteita kuten metsäenergiaa ja teollisuuskaasuja. Näillä toimilla emme pelkästään tee omasta toiminnastamme päästötöntä, vaan autamme myös yhteiskuntaa päästötavoitteiden saavuttamisessa.

 

Vastuullisuusuutiset