Vårt löfte 2030

Vehreää metsää ylhäältä päin kuvattuna.

Företags­ansvars­rapporten 2022

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Vi arbetar konstant för den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Läs om vårt hållbarhetsarbete 2022 på engelska.

 Mot kolneutralitet

Energibranschen är i ett historiskt brytningsskede – vi avvecklar användningen av fossila bränslen och koldioxidutsläppen körs ner snabbt. Förändringen sparras av EU:s ”Fit for 55” – miljöpaketet som driver upp priset på utsläppsrätten. De klimatneutrala besluten i vår sektor har en märkvärdig  roll i samhällets kamp mot klimatförändringen.

70-åriga EPV är en pionjär inom utsläppsfri och förnybar energiproduktion, och vår strategi är att ha en klimatneutral energipalett före år 2030. Produktionen av ny el är en av de viktigaste faktorerna som möjliggör vår resa mot en värld utan utsläpp. Denna ide är en central del av vår strategi, Den nya elens revolution. Kärnan i strategin är utsläppsfri energiproduktion, som vi snabbt rör oss emot.

Bolagets målsättning är att ha en kolneutral energiproduktionspalett före år 2030.

Vi investerar i utsläppsfri el produktion, förvaring och energihantering med hjälp av ny teknik. I framtiden består vår energiproduktionspalett av kärn-, vind-, sol-, och vattenkraft. Vi utnyttjar också utsläppsfria råämnen och nya lösningar från cirkulär ekonomi. som skogsenergi och industrigaser. Med dessa åtgärder gör vi inte endast vår verksamhet utsläppsfri, utom vi hjälper också samhället att uppnå deras utsläppsmål.

Aktuellt om hållbarheten