År 2020 togs Finlands största värmeenergilager i bruk i Vasklot i Vasa. Lagret ger mångsidighet i den lokala värmeproduktionen nu och i framtiden. Lagret fylls på från kraftverket och från energilagret tas värme till det lokala fjärrvärmenätet. Grottan fungerar som optimeringsverktyg som en del av EPV:s energiproduktionsportfölj. Värmeenergilagrets totala volym är 210 000 m3 och laddnings- och urladdningseffekten är 100 MW.