Energins leveranssäkerhet

Voimajohtopylväs Vaasan Palosaaren kupeessa merialueella.

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

En märkvärdig eldistributör

EPV producerar ja införskaffar el och värme till sina ägare, inhemska energibolag. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och leveranssäker energiproduktion.

Vi är en av de märkvärdigare av de inhemska eldistributörerna. Vi överför el från stamnätet till eldistributionsbolagen och till stora slutanvändare av el. Vår uppgift är att säkerställa att eldistributionen är av hög kvalitet och leveranssäkert.

Moderna kraftnät befrämjar leveranssäkerheten

Vi investerar konstant i kraftnätets infrastruktur, så att den klarar av att distribuera allt mera el producerat i vindkraftsparker. Investeringarna och moderniseringarna stärker eldistributionens leveranssäkerhet.  Infrastrukturen uppehålls enligt komponenternas livscykel.

Vi investerar konstant i kraftnätets infrastruktur, så att den klarar av att distribuera allt mera el producerat i vindkraftsparker

Operativa övervakningssystemet är i en central del av verksamheten. Dataöverföringen har vuxit och kommer att fortsätta växa i framtiden.

Data överförs nuförtiden via optisk fiber istället för koppar. Optisk fiber går också mellan eldistributionscentraler. Fungerande och tillräcklig dataöverföring möjliggör systemens fortsatta effektiva operation och kontroll.

För att fungerande eldistribution och -överföring är kritiskt för samhället, förbereder vi oss alltid för olika krissituationer redan vid konstruktionen och moderniseringarna av kraftnäten. Inför stora störningar i nätverken har det skrivits väldigt detaljerade instruktioner.

Vid konstruktion av kraftnät tas miljöaspekterna noggrant i beaktande. I miljöutredningen ingår till exempel forntida minnesplatser, flora och fauna, på vilken kraftnätens placering i terrängen bestäms.

Aktuellt om hållbarheten