Biodiversitetens åtgärdsprogram

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

 Upprätthållandet av biodiversiteten.

All energiproduktionsverksamhet påverkar i princip miljön och biodiversiteten på något sätt.

EPV började år 2022 med en kartläggning av kopplingen till miljön och påverkan på biodiversiteten i dess olika elproduktionsformer. Kartläggningen konkretiserar de möjliga påverkningarna som elproduktionen har på biodiversiteten och identifierar samtidigt risker och möjligheter. Biodiversitets kartläggningen ger oss en möjlighet att identifiera vår verkan på miljön samt att minska på det.

EPV har skapat en biodiversitets program, som tas i bruk 2024. Programmet presenterar EPV:s biodiversitet relaterade årliga mål enligt verksamhetens nyckelområden. Målen och deras förverkligande följs upp enligt års klockan.

Bekanta dig närmare med planen här:

EPV Energis åtgärdsprogram för biologisk mångfald – mål 2024

 

Case-esimerkkejä