EPV Energi är en av de ledande aktörerna när det gäller vindkraftsproduktion i industriell skala i Finland. Bolagets vindkraftsprogram startade redan 2006. År 2020 kom redan cirka 25,6 procent av EPV:s energiproduktion från vindkraft.