Föregångare inom utsläppsfri energiproduktion

Företags­ansvars­rapporten 2022

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Vi arbetar konstant för den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Läs om vårt hållbarhetsarbete 2022 på engelska.

Målet är klimatneutralitet 2030

Kärnan i vår strategi, Den nya elens revolution är utsläppsfri energiproduktion, som vi snabbt rör oss emot. I framtiden består vår energiproduktionspalett av kärn-, vind-, sol-, och vattenkraft

Du kan läsa mer om vårt mål mot klimatneutralitet 2030 här

88 % utsläppsfri energiproduktion år 2030

37 % kärnkraft
27 % vindkraft
11 % vattenkraft
13 % biobränslen

Såhär lagrar vi el

200 MW elpannor
11 GWh värmeenergilager
12 MWh elenergilager

Tillsammans skapar vi en renare värld

Vastuullinen ja eettinen toimintatapa on liiketoimintamme perusta, joka näkyy EPV:n toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa.

Ett ansvarsfullt och etiskt verksamhetssätt är grunden till vår affärsverksamhet. Det syns i EPVs dagliga arbete genom vår sätt att tänka och leda.

Läs mera om vårt ansvarsfulla företagande 
Bekanta dig med våra årliga rapporter 
Bekanta dig med vår väsentlighetsanalys

Samma regler för alla

Vår huvuduppgift är att förmå hållbar energiproduktion och är förvara vårt självkostnadspris konkurrenskraftigt. God förvaltning bildar grunden till vår affärsverksamhet.

Bekanta dig med vår uppförandekod
Läs mera om vår goda förvaltning

Minimeringen av miljöpåverkan

Pyrimme ehkäisemään toimintamme haittavaikutukset ympäristöön muun muassa luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmamme avulla.

Vi strävar efter att minska på vår inverkan på miljön bland annat med hjälp av vår biodiversitets åtgärdsprogram.

Läs om vårt miljöarbete 
Bekanta dig med vår biodiversitetens åtgärdsprogram

Målet är noll olyckor

Vi erbjuder våra anställda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi satsar aktivt också på cybersäkerheten

Läs mera om välmående och säkerhet vid EPV

Vi förväntar ansvarsfullt företaganade av våra samarbetspartners

EPV förbinder sig att respektera arbets- och människorättigheter i sin egen verksamhet samt att ta i beaktande vår miljöpåverkan i vår inköpskedja.

Läs mera om våra ansvarsfulla inköp

Vi investerar i eldistributionens infrastruktur

Fortsatt modernisering av kraftnäten befrämjar leveranssäkerheten.

Läs mera om leveranssäkerheten

Vi reagerar på den förändrande världen

Seuraamme tarkasti maailmanlaajuisia megatrendejä, jotta pystymme tehokkaasti ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Samalla tuemme useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

EPV följer noggrant med globala megatrender, så att vi kan förutse framtidens utmaningar och möjligheter effektivt. Vi stöder också FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Bekanta dig med megatrenderna
Läs on vår mål i hållbara utveckling 

Aktuellt om hållbarheten