Vi reagerar när världen förändras

EPV håller noga koll på globala megatrender, eftersom de ofta spiller av sig på energibranschen. När vi identifierar samhällstrenderna i tid kan vi förutse framtida utmaningar och möjligheter på ett effektivt sätt. Vi deltar i debatten som experter och förespråkar en hållbar och långsiktig energipolitik.