I enlighet med vår strategi vill vi försäkra oss om att hänga med i den omvälvning och förändring som pågår i branschen, gärna också som föregångare. Som en konkret åtgärd för att nå detta mål beslutade EPV inrätta särskilda team kring de viktigaste tekniska delområdena. I vår verksamhet har vi identifierat delområden kring vilka vi har inrättat teknologiteam.

Teknologiteamen består av anställda i EPV-koncernen över organisationsgränserna. På så sätt kan vi samla den bästa kompetensen inom varje delområde kring ett bestämt tema. Vår strävan är också att utnyttja kunskapskapitalet optimalt och dela kunskap och god praxis teamen emellan.