God förvaltning

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

Ansvarsfullt ledarskap

Ansvarsfull och etisk förvaltning samt inköpsprinciper är grunden till EPV Energis verksamhet.

Vår uppförandekod fastställer utan undantag hur alla arbetstagare och ledningen skall verka. Vi förutsätter också att våra leverantörer och andra samarbetspartners följer dessa principer.

Energibranschen i Finland är den mest kapitalintensiva branschen. Stora mängder kapital ansluts till kraftverken och vindparkerna för tiotals år. Vi planerar därför våra investeringar väldigt noggrant. Vi planerar nödvändiga investeringar för framtiden och strävar efter att finansiera dem så att vår produktionssäkerhet och självförsörjningsgrad förblir goda.

Vi planerar våra investeringar noggrant och utvecklar förutsättningen för investeringsbehoven

Bra skött riskhantering minskar på överraskningar, ökar på ekonomisk stabilitet och förbättrar möjligheterna att värdera lönsamhetens utveckling. I den ekonomiska ansvaret är det viktigt att lägga märke till risker relaterade till verksamhetsmiljön i framtiden.

Aktuellt om hållbarheten