Säkerhet och välmående

Företags­ansvars­rapporten 2022

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Vi arbetar konstant för den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Läs om vårt hållbarhetsarbete 2022 på engelska.

Målet är noll olyckor

Vi erbjuder våra anställda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi satsar aktivt också på cybersäkerheten.

En jämställd arbetsplats

EPV satsar på att skapa ett entusiastiskt EPV tiimi med god ledning, var varenda anställd får lär sig nytt, växa och vara stolt.

Vi behandlar alla våra arbetstagare rättvist och enhetligt. Vårt mål är en öppen och inklusiv arbetsplats. Vi tolererar inte skadligt eller hotfullt beteende, misshandel, trakasserier eller mobbning mot våra arbetstagare eller andra. Sexuella trakasserier är absolut förbjudna.

Vi betalar en rättvis ersättning för deras arbete. De anställda uppmuntras att växa både som person och yrkesmässigt.

Vi satsar på arbetssäkerheten

Vi vill sköta arbetssäkerheten på ett exemplariskt sätt. Ett av bolagets mål är att bygga en säker och hälsosam arbetsplats utan olyckor för våra anställda samt våra samarbetspartners.

Vi analyserar risker relaterade till arbetshälsan och -säkerheten och förebygger olyckor samt skador. EPV erbjuder instruktioner och träning inom arbetshälsan och -säkerheten och erbjuder också säkerhetsutrustning.

 Vi förbinder oss till att utveckla arbetsmiljöns säkerhet med hela personalens kraft.

I kraftverken, vindkrafts- och torvproduktion områden samt elöverförings projekten

När man jobbar i projekt eller under driftsstopp i kraftverken, vindkrafts- och torvproduktion områden eller med elöverföringen betonas antecipering och arbetssammanhållningens betydelse. En säker arbetsmiljö framkommer inte av sig själv, utom kräver konstant underhåll och gemensamma regler för alla. Man når det bästa resultaten när man förbättrar verksamheten tillsammans.

Vi övervakar säkerheten i arbetet, t.ex. vid våra kraftverk, så att de som arbetar i områdena måste genomgå utbildning i arbetssäkerhet. Rapportering av arbetssäkerheten och andra observationer kan göras via för bestämda applikationer på mobilen.

Vi befrämjar också arbetssäkerheten med våra leverantörer och samarbetspartners.

Olycksfallsfrekvensen beräknas på antalet olyckor i relation till en miljon gjorda timmar. EPV följer upp också olyckor på arbetsresor och de samarbetspartners olyckor som är i EPVs tjänst.

Arbetssäkerheten förbättras också i samarbete med våra leverantörer och samarbetspartners. Vi godkänner inte barn- eller tvångsarbete i någon form och vi förutsätter att våra leverantörer och samarbetspartners följer samma principer. Vi godkänner inte sådana arbetsförhållanden som är stridighet med internationella avtal eller godkända internationella principer.

Cybersäkerhet

Energi är en strategis del av samhället. Dess betydelsefulla roll gör den till en lockande objekt för anfall  för vissa aktörer. Omvälvningen i energibranschen ökar digitaliserings roll var både program och utrustningen integreras i allt större sträckning till större enheter som fungerar i realtid. Av dessa förväntas en stark driftsäkerhet. Även småkonsumenternas roll som en del av denna helhet ökar under det innevarande årtiondet, och elanvändningen integreras i hanteringen av elsystemet.

Cybersäkerhet är starkt relaterat till EPVs all verksamhet och utveckling. Det måste tas i beaktande redan under planeringen och kräver underhåll under den operativa användningen. Det är frågan om en nödvändig och kritiskt verksamhetsområde, till vilket vi gett mycket fokus under de gånga åren.

Aktuellt om hållbarheten