Som betydande elöverföringsbolag i Finland är EPV Alueverkko också med i ett projekt där ett stort batteriteknikkluster planeras i Långskogen i Vasa. Planerna på ett betydande förbrukningskluster i området har gjort att vi på EPV har inlett åtgärder för att säkerställa behövliga tjänster för de elanslutningar som krävs.

Enligt den information vi fått som grund för planeringen skulle området komma att behöva stor eleffekt och kriteriet är stark (N-1) feltolerans, vilket innebär att systemet måste tåla sedvanliga enstaka fel i nätet och bortfall av en felaktig komponent utan att det leder till avbrott i produktionen eller förbrukningen, eller till följdfel.