Globala megatrender

Företags­ansvars­rapporten 2022

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Vi arbetar konstant för den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Läs om vårt hållbarhetsarbete 2022 på engelska.

Vi reagerar med den förändrande världen

EPV följer noggrant med globala megatrender, för de påverkar ofta energi branschen. När vi identifierar samhällets utvecklingsriktningar i tid, kan vi förutser framtidens utmaningar och möjligheter effektivt. Vi deltar i diskussioner för hållbar och långsiktig energipolitik som sakkunniga.

Klimatförändringen

Vi satsar medvetet på att motverka klimatförändringen. Vi siktar på klimatneutral elproduktion före 2030. Vi övergår till utsläppssnåla lösningar kontrollerat och hållbart.

Energin leveranssäkerhet

Vi levererar energi till våra ägare, dvs inhemska energibolag, med hög leveranssäkerhet. Vi utvecklar och investerar i infrastruktur, så att energitillförseln alltid är av toppklass.

Förändring i energi branschen

Energibranschen är i ett historiskt brytningsskede, var både den nationella och internationella verksamhetsmiljön förändras konstant. Branschens investeringar görs oberoende alltid för en längre period. Därför agerar vi långsiktigt och önskar vi långsiktiga lösningar i samhälleliga energipolitiken.

Digitalisering

Vi förvaltar kommersiellt vår energiförsörjning och leveranser till våra aktieägare med modern teknik. Med digitala lösningar skapar vi effektivitet till denna energiförsörjningsprocessen. Sofistikerad teknologi och analytik gör det möjligt för oss att följa med och reglera produktionen konstant.

Aktuellt om hållbarheten