Kraftverksenheten Olkiluoto 3 har inlett reguljär elproduktion

Olkiluoto 3 står nu färdig. Provkörningen är avslutad och enheten inledde reguljär elproduktion den 16 april 2023. OL3 innebär en märkbar ökning av EPV Energis utsläppsfria elproduktion. Kärnkraften stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution, där utsläppsfritt producerad el står i fokus. Ny el är den viktigaste faktorn som möjliggör övergången till en ny utsläppsfri värld. Den nya elen kommer från utsläppsfria källor. Här har kärnkraften en viktig roll.

I fortsättningen produceras cirka 30 procent av Finlands el i Olkiluoto. Europas största kärnkraftsenhet är ett ytterst viktigt tillskott till den rena, inhemska elproduktionen. Kraftverksenheten kommer att producera el i åtminstone 60 år framåt. OL3 gör Finland nästan självförsörjande med el. Som Finlands största klimatinsats påskyndar den också övergången till ett klimatneutralt samhälle.

EPV Energis VD Rami Vuola som varit med i OL3-projektet ända från början är mycket nöjd.

– Det här har varit EPV:s största enskilda investering genom tiderna. Att projektet dragit ut på tiden har krävt tålamod och uthållighet hos våra delägare. Jag vill passa på att tacka våra delägare för deras tålamod. Nu är stämningen fantastisk. Även om projektet tog sin tid, är alla säkert överens om att ökningen av utsläppsfri kärnkraftsproduktion inte kunde komma lämpligare än nu, när man ser på situationen på marknaden och ute i världen, säger Vuola.

Olkiluoto 3 ökar EPV:s utsläppsfria årsproduktion märkbart

Också Niko Paaso, som är direktör för EPV:s affärsområde Kraft, har varit med i OL3-projektet ända sedan 2014.

– I EPV Energis produktionsmix har kärnkraften redan nu varit den största enskilda energiproduktionsformen, och nu stärks dess andel ytterligare. Idrifttagningen av Olkiluoto 3 ökar EPV:s utsläppsfria årsproduktion märkbart. EPV:s produktionsresurser ökar med 160 MW och vår årliga kärnkraftsproduktion ökar i ett slag med över en terawattimme. Kärnkraftens andel av EPV Energis elproduktion stiger till 45 procent, berättar Paaso.

– Det här är ett stort ögonblick för OL3:s delägare. På TVO och bland delägarna har vi jobbat länge för det här, och snart får vi njuta av frukterna. Kraftverksenheten blir färdig vid ett lämpligt tillfälle, när det behövs ny basproduktionskapacitet på marknaden och när målen om utsläppsfrihet är ännu viktigare. Det är också bra att enheten blir färdig i en situation då acceptansen för kärnkraft har ökat i Finland, säger Paaso.

Olkiluoto 3 kommer att producera utsläppsfri el över 60 år framåt.

– Det är fint att få vara med i Finlands största klimatinsats. Det här stöder på ett utmärkt sätt EPV:s strategi och vårt löfte om utsläppsfri energiproduktion senast 2030. OL3 kommer att producera utsläppsfri el långt in i framtiden, säger EPV Energis hållbarhetschef Maija Suutarinen.

EPV äger en andel på cirka 10 % i Industrins Krafts Olkiluoto 3-projekt

EPV äger en andel på cirka 10 % i Industrins Krafts Olkiluoto 3-projekt samt drygt 8 % av produktionen i Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2. Hållbart producerad kärnkraftsel har en miljövänlig livscykel och är ett tryggt sätt att producera el. Kärnkraftverk har en livscykel på flera tiotals år och producerar el utsläppsfritt, på samma sätt som vatten- och vindkraft. Kärnkraften kommer att ha en viktig roll i Finlands och även i Europas utsläppsfria energiproduktion ännu långt in i framtiden. OL3 förbättrar märkbart Finlands självförsörjning med el och bidrar till att nå klimatneutralitetsmålen. I och med världens tredje effektivaste kärnkraftsenhet kommer snart cirka 30 % av Finlands el att produceras i Olkiluoto, där kärnkraftens hela livscykel hanteras.

Mer information: Niko Paaso, Direktör, särproduktion av el, EPV Energi Ab, tfn 010 505 5034