EPV Alueverkko Oy är Finlands största nätbolag för högspänningsnätverk (110 kV).

Bolaget överför el i Österbotten, södra Österbotten, Karleby och Torneå. Dessutom innehar EPV Alueverkko Oy 110 kV kraftledningar från Pohjolan Voimas vattenkraftverk till stamnätet.

EPV Teollisuusverkot Oy är ett bolag som ägs av EPV Energi och Outokumpu. Bolaget äger 400 kV och 110 kV kraftledningar i stamnätet från Keminmaas elstation till Outokumpus industriområde Röyttä i Torneå samt för hela området betydande 400/110 kV transformatorstationen Röyttä Sellee.