Jättelikt solkraftsprojekt planeras i södra Österbotten

Solkraftens ekonomiska konkurrenskraft har förbättrats under de senaste åren, och trenden väntas fortsätta. År 2020 började EPV Energi planera sitt första solkraftsprojekt i industriell skala.

Vid utredningarna av parkens optimala placering stannade EPV för torvproduktionsområdet Heinineva i Lappo, där torvproduktionen har beräknats upphöra 2022. Heinineva är ett stort och och öppet område och så gott som skuggfritt. Under året fick projektet ett lagakraftvunnet avgörande som gäller planeringsbehov, och ansökningar om tillstånd för den kommande användningen av området skickades in.

Området är ett mycket potentiellt objekt för solkraftsproduktion.

Vid planeringen av solkraftsparken i Lappo utnyttjar EPV data som samlas in av EPV:s mätstation för solkraft i Alavus.

Om solkraftsparken i Heinineva byggs blir den Finlands överlägset största. Nyckeltal för den planerade parken:

  • Områdets areal 170 ha
  • Parkens totala effekt 100 MWp
  • 200 000 paneler
  • En enskild panels effekt 400 Wp
  • Medelproduktion under parkens livscykel 90–95 GWh
  • Panelstativens längd 100-150 km

Projektet beräknas kunna genomföras senare under 2020-talet. Faktorer som inverkar på förverkligandet av parken är solcellsteknikens konkurrenskraft, byggandets kostnadseffektivitet och delägarnas investeringsbehov vid tidpunkten.

EPV studerar solenergiproduktion vid egen mätstation för solkraft

Som föregångare inom utsläppsfri energiproduktion utforskar EPV hela tiden den teknik kring förnybar energi som finns på marknaden samt energiproduktionen. Som exempel kan nämnas mätstationen för solenergi som togs i bruk i Vuorenneva i Alavus i september 2018.

Med hjälp av mätstationen utreder och förbättrar vi solkraftens förutsägbarhet. Ett solkraftverks produktion infaller naturligt vid tidpunkter då elförbrukningen är hög, vilket jämnar ut förbrukningstoppar.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta

Sami Kuitunen, Vice President, Solar Power, EPV Energy
sami.kuitunen@epv.fi
Tfn. 010 505 5025