EPV Energi

EPV Energi är föregångare inom utsläppsfri energiproduktion. Målet är klimatneutralitet 2030.

Voimajohtopylväs Vaasan Palosaaren kupeessa merialueella.

Energi till självkostnadspris

EPV Energi Ab producerar och anskaffar el och värme till sina delägare, som är inhemska energibolag. EPV Energi har redan 70 års erfarenhet av hållbar energiproduktion. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och driftsäker energiproduktion. Bolaget har kraftigt förnyat sin energiproduktionsmix och tack vare detta har koldioxidutsläppen minskat märkbart. Vårt mål är en klimatneutral elproduktion fram till 2030.

Bolaget är föregångare inom utsläppsfri energiproduktion, bland annat när det gäller utnyttjande av vindkraft och inhemsk skogsenergi. Enligt EPV Energis strategi kommer bolaget även i fortsättningen att fortsätta med de målmedvetna satsningarna på utsläppsfri energiproduktion.

Under 2023 uppgick koncernens totala elanskaffning till 4,8 terawattimmar, vilket motsvarar 6 % av all el som förbrukades i Finland. I fjol producerades en ännu större del av energin utsläppsfritt.

Vi producerar och anskaffar energi till våra delägare enligt självkostnadsprincipen och är alltså inte vinstdrivande. Det här verksamhetssättet, som ger låga produktionskostnader och möjlighet till omfattande energiprojekt, kallas Mankala-principen.

  • Grundat: 1952
  • Omsättning: 456 miljoner € (2023)
  • Antal anställda: 155 (2023)

EPV Energi-koncernen har dotterbolag och intressebolag, och EPV deltar aktivt i förvaltningen och övervakningen av dem. Koncernens dotterbolag och intressebolag har ändå sina egna förvaltningsorgan. Koncernen är indelad i fyra affärsområden.

Koncernstrukturen

Andelskrafts­produktion

Kraftvärme och energilager

Förnybara elproduktion

EPV Tuulivoima Oy 100 %
Rajakiiri Oy 65,1 %
EPV Aurinkovoima Oy 100 %

Elöverföring

EPV Alueverkko Oy 100 %
EPV Siirtoverkko Oy 100 %
EPV Teollisuusverkot Oy 90 %

Energihantering

EPV Operations Ab 100 %
EPV Tase Oy 100 %

Andra

Suomen Energiavarat Oy >90 %
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt 100 %

Delägare och ägarandelar

Styrelsen och ledningsgruppen

Styrelsemedlemmar:

Esa Ala-Honkola, verkställande direktör
Olli Arola, direktör
Stefan Damlin, verkställande direktör
Jaana Eklund, Vice President, General Counsel
Jouni Haikarainen, verkställande direktör (Vice ordförande)
Vesa Hätilä, verkställande direktör
Anders Renvall, verkställande direktör
Joakim Strand, riksdagsman (Styrelseordförande)
Riku Kananen, direktör
Hans-Alexander Öst, direktör

Suppleanter:

Roger Holm, verkställande direktör
Heikki Lappalainen, verkställande direktör
Kari Roos, direktör
Markus Tuomala, direktör
Jukka Ylitalo, verkställande direktör

 

Ledningsgruppen:

Rami Vuola (EPV Energis verkställande direktör)
Frans Liski
Reima Neva
Niko Paaso
Maija Suutarinen
Mats Söderlund