Ansvarsfullt företagande

Tuulivoimaloita Vaasan Torkkolan tuulivoimapuistossa ilmasta kuvattuna.

Företags­ansvars­rapporten 2022

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Vi arbetar konstant för den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Läs om vårt hållbarhetsarbete 2022 på engelska.

Företagsansvarsprogram och rapportering

EPV Energi har redan 70 år av erfarenhet av hållbar energiproduktion. Ett ansvarsfullt och etiskt handlingssätt är grunden för vår verksamhet, som återspeglas i företagets verksamhet, tankesätt och ledning. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och säker energiproduktion. Bolaget siktar på att elproduktionen ska vara klimatneutral fram till 2030. Ett hållbart och etiskt verksamhetssätt hör till våra grundförutsättningar.

EPV skapar en renare värld tillsammans med sin personal och  samarbetspartners.

EPV har ett nätverk med över 500 tjänsteleverantörer som stöder projektgenomförandet och den dagliga affärsverksamheten, bestående av både inhemska och utländska bolag.

 Årliga företagsansvarsrapporter

EPV har publicerat  företagsansvarsrapporter årligen sedan 2019. Länken till alla publicerade rapporter hittar du här.

År 2022 gjorde vi vår väsentlighetsanalys och baserat på den har vi uppdaterat våra fokuspunkter inom företagsansvaret.  Läs mer om identifiering av fokuspunkter som är viktiga för företagsansvarsrapporteringen, dvs. väsentlighetsanalysen här.

Vi bygger upp vår rapportering i enlighet med EU:s hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD). Vårt mål är att rapportera enligt det kommande direktivet från och med 2025.

Aktuellt om hållbarheten