Ansvarsfullt företagande

Tuulivoimaloita Vaasan Torkkolan tuulivoimapuistossa ilmasta kuvattuna.

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

Företagsansvarsprogram och rapportering

EPV Energi har redan 70 år av erfarenhet av hållbar energiproduktion. Ett ansvarsfullt och etiskt handlingssätt är grunden för vår verksamhet, som återspeglas i företagets verksamhet, tankesätt och ledning. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och säker energiproduktion. Bolaget siktar på att elproduktionen ska vara klimatneutral fram till 2030. Ett hållbart och etiskt verksamhetssätt hör till våra grundförutsättningar.

EPV skapar en renare värld tillsammans med sin personal och  samarbetspartners.

EPV har ett nätverk med över 500 tjänsteleverantörer som stöder projektgenomförandet och den dagliga affärsverksamheten, bestående av både inhemska och utländska bolag.

 Årliga företagsansvarsrapporter

EPV har publicerat  företagsansvarsrapporter årligen sedan 2019. Länken till alla publicerade rapporter hittar du här.

År 2022 gjorde vi vår väsentlighetsanalys och baserat på den har vi uppdaterat våra fokuspunkter inom företagsansvaret.  Läs mer om identifiering av fokuspunkter som är viktiga för företagsansvarsrapporteringen, dvs. väsentlighetsanalysen här.

Vi bygger upp vår rapportering i enlighet med EU:s hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD). Vårt mål är att rapportera enligt det kommande direktivet från och med 2025.

Aktuellt om hållbarheten