Yritysvastuu

Tuulivoimaloita Vaasan Torkkolan tuulivoimapuistossa ilmasta kuvattuna.

Vastuullisuusraportti 2022

Avaa raportti (PDF)

Teemme jatkuvasti töitä taloudellisen, ympäristön ja sosiaalisen vastuullisuuden eteen. Lue viime vuoden 2022 saavutuksista tästä.

Yritysvastuuohjelma ja raportointi

EPV Energialla on jo 70 vuoden kokemus vastuulli­sesta energian­tuotannosta. Vastuullinen ja eettinen toiminta­tapa on liike­toimin­tamme perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelu­tavassa ja johtamisessa. Panostamme määrä­tietoi­sesti päästöttö­mään, toimitus­varman energian­tuotan­toon. Yhtiö tähtää hiili­dioksidi­neutraa­liin sähköntuotantoon jo 2020-luvun aikana.

EPV luo yhdessä henkilöstönsä ja kumppaneidensa kanssa puhtaampaa maailmaa.

Yhtiöllämme on yli 500 palvelutarjoajan verkosto tukena hanketoteutuksissa ja päivittäisissä liiketoiminnoissa, koostuen sekä kotimaisista että ulkomaalaisista yhtiöistä.

Vuosittaiset yritysvastuuraportit

EPV on julkaissut yritysvastuuraportin vuosittain vuodesta 2019 lähtien. Linkit kaikkiin raportteihin löydät täältä.

Teimme vuonna 2022 olennaisuusanalyysin ja päivitimme yritysvastuun painopistealueet sen tulosten pohjalta. Lue lisää raportoinnin kannalta tärkeimpien aihepiirien tunnistamisesta eli olennaisuusanalyysistä täällä.

Rakennamme raportointiamme vastaamaan EU:n kestävyysraportointia koskevaa direktiiviä (CSRD). Tavoitteenamme on raportoida tulevan direktiivin mukaan vuodesta 2025 alkaen.

Vastuullisuusuutiset