Vuonna 2020 Vaasan Vaskiluodossa otettiin käyttöön Suomen suurin lämpöenergiavarasto, joka monipuolistaa alueen lämmöntuotantoa nyt ja tulevaisuudessa. Latausta suoritetaan voimalaitoksella ja energiavarastosta puretaan lämpöä alueen kaukolämpöverkkoon. Luolasto toimii optimointivälineenä osana EPV:n energiantuotantoportfoliota. Lämpöenergiavaraston yhteistilavuus on 210 000 m3 ja lataus- ja purkutehoa varastossa on 100 MW.

Innovatiivinen energiavarasto vähentää referenssivuonna laskennallisesti EPV Energian kivihiilen käyttöä 30 % ja tuo joustoa tulevaisuuden energiatuotantoratkaisuihin. Lämpövoimatuotannon johtaja Mats Söderlundin mukaan lämpöenergiavarastoa voidaan hyödyntää käytännössä tuotantomuodosta riippumatta.