Vastuullinen hankinta

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Hankintaketju osana yritysvastuuta

EPV luo yhdessä henkilöstönsä ja kumppaneidensa kanssa puhtaampaa maailmaa. Vastuullinen hankinta on yksi yhtiönlaajuisista vastuullisuuden painopistealueista.

Vastuullisen aliurakoinnin ja hankinnan toteuttaminen

EPV sitoutuu kunnioittamaan työ- ja ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan ja hankintaketjussaan, sekä pyrkii tunnistamaan näihin liittyvät riskit. Asetamme ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimuksia aliurakoitsijoillemme ja hankintaketjullemme, sekä valvomme vaatimusten toteutumista.

Tärkeä kumppaniverkosto

Teemme läheistä ja avointa yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa. Työllistämme oman henkilöstömme lisäksi vuosittain satoja yrittäjiä ja ammattilaisia. Vuosien aktiivisen yhteistyön ansiosta meille on rakentunut asiantuntevia kumppaniverkostoja eri energiantuotantomuodoille. Hyvät ja luotettavat toimittajat, alihankkijat ja palveluntarjoajat ovat toimintamme elinehto.

Hyvät ja luotettavat toimittajat, alihankkijat ja palveluntarjoajat ovat toimintamme elinehto.

Vastuullisuusvaatimuksemme koskevat koko hankintaketjua. Olemme laatineet konserninlaajuiset Toimittajien menettelysäännöt, joita sovellamme kaikkien toimittajien tai potentiaalisten toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintaperiaatteissa vaadimme yhteistyökumppaneiltamme muun muassa

  • soveltuvien paikallisten sekä kansainvälisten lakien ja säädösten noudattamista
  • työntekijöiden oikeuksien hyvää toteuttamista
  • syrjinnänvastaisuutta
  • erityishuomion kiinnittämistä työturvallisuuteen
  • ympäristöasioiden huomiointia yhteistyökumppanin toiminnassa.

Menettelysääntöjen tarkoitus

Toimittajien menettelysääntöjen (Supplier Code of Conduct) tarkoituksena on määritellä EPV:n toimittajille asetetut oikeudelliset, eettiset, työntekijöihin ja ympäristöön liittyvät perusstandardit. EPV:n toimittajien on noudatettava näissä menettelysäännöissä määrättyjä periaatteita kaikessa liiketoiminnassaan sekä suhteessa työntekijöihinsä ja viranomaisiin. Edellyttämällä toimittajilta, että he jakavat EPV:n yritysvastuuarvot, EPV osallistuu korkeiden standardien luomiseen alalle muun muassa ilmaston ja ihmisoikeuksien suojelun osalta.

Toimittajillamme on tärkeä rooli EPV:n vastuullisuuspyrkimyksissä. Oman toimintansa lisäksi toimittajien on varmistettava, että heidän omat toimittajat, alihankkijat, konsultit ja liikekumppanit, jotka osallistuvat tuotteiden, materiaalien, komponenttien tai palveluiden toimittamiseen EPV:lle, noudattavat näiden menettelysääntöjen periaatteita. Edellytämme, että toimittaja ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset kaikkiin sidosryhmiinsä suhteessa toimittajan kokoon ja jalanjälkeen.

Tutustu EPV:n Toimittajien menettelysääntöihin tarkemmin

Vastuullisuusuutiset