EPV Energian ensimmäinen aurinkovoimapuisto Lapualle

EPV Energian kokonaan omistama tytäryhtiö EPV Aurinkovoima Oy on tehnyt investointipäätöksen teollisen mittakaavan aurinkovoimapuiston rakentamiseksi. Uusi aurinkovoimapuisto tulee tuottamaan yli 90 GWh sähköä vuodessa. Aurinkovoimapuisto lisää EPV:n uusiutuvaa sähköntuotantoa noin 6 prosenttia ja se tukee erinomaisesti EPV Energian Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa. Strategiassamme uusi sähkö on tärkein mahdollistaja matkalla kohti kestävää, päästötöntä maailmaa.  

Heininevan aurinkovoimapuisto on EPV konsernin ensimmäinen teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto ja samalla myös yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista.

– Tämä on iso päätös ja aurinkovoiman tuotannon pään avaus EPV:lle. Olen erittäin iloinen, että pääsemme aloittamaan investoinnit nyt myös aurinkovoimaan. EPV:n strategiassa korostuu halu olla kehityksen kärjessä ja näyttää tietä energia-alan murroksessa. Olemme viime vuosina investoineet merkittävästi uuteen sähköön ja tulemme jatkamaan näitä investointeja. Tämä uusiutuvan energian hanke tukee erinomaisesti suunnitelmiamme kulkea määrätietoisesti kohti päästötöntä energiantuotantoa, sanoo EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola.

Hanketta on edeltänyt pitkä testaus- ja kehitysvaihe. Koska hanke rakennetaan käytöstä poistetulle turvetuotantosuolle, myös erilaisia perustustapoja on tutkittu laajalti, joilla osaltaan parannetaan koko tuotantoportfoliomme käytön optimointia.

– Sen lisäksi, että hanke on mittava, siinä demonstroidaan uudenlaista Suomessa kehitettyä teknologiaa. Lisäksi tavoitteena on käyttöönottaa teollisen mittakaavan aurinkovoiman tuotannon ennustemalli, tarkentaa EPV Aurinkovoiman toimitusjohtaja Ari Soininen.

Investointihankkeen esisuunnittelutyöt aloitettiin vuonna 2022. Uuden aurinkovoimapuiston koekäyttö ja käyttöönotto ajoittuvat loppuvuoteen 2025.

EPV Energia on tutkinut aurinkoenergian tuottoa omalla aurinkovoiman mittauslaitoksella vuodesta 2018

Päästöttömän energiantuotannon edelläkävijänä EPV tutkii jatkuvasti markkinoilla olevaa uusiutuvan energian teknologioita ja energiantuotantoa. Esimerkkinä tästä on syyskuussa 2018 käyttöönotettu aurinkoenergian mittausasema Alavuden Vuorennevalla. Mittausaseman avulla olemme selvittäneet ja kehittäneet aurinkovoiman ennustemalleja.

EPV Energian suunnitelmissa on rakentaa kestävästi aurinkovoimaa

EPV:n suunnitelmat eivät ole jäämässä vain tähän yhteen puistoon.

– EPV omistaa paljon maa-alueita, jotka ovat aurinkovoimatuotantoon erityisen soveltuvia ja joita yhtiön on tarkoituksena hyödyntää aurinkovoiman lisäämiseksi mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. EPV:n lähtökohtana on valita kyseiset maa-alueet siten, että maata ei tarvitse merkittävästi muokata tai puita kaataa uuden aurinkovoimapuiston tieltä, painottaa Soininen.

EPV Energialla on hyvät lähtökohdat teollisen aurinkovoimatuotannon aloitukseen, sillä yhtiöllä on vankka kokemus tuulivoimapuistojen rakentamisesta ja pitkäaikainen kokemus erilaisilla maapohjilla toimimisesta. EPV Energia on yksi Suomen suurimmista tuulivoiman tuottajista, jonka tuulivoimaohjelma käynnistyi jo vuonna 2006. EPV Energian kuudes tuulivoimapuisto valmistui Närpiössä vuoden 2023 alussa. Tuulivoima on yhtiölle tärkeä energiantuotantomuoto. Vuonna 2022 jo noin 27 % EPV:n sähköntuotannosta tuli tuulivoimasta.

Suunnitellun Lapuan Heininevan puiston avainluvut:

  • Puiston kokonaisteho 100 MWp
  • Noin 140 000 paneelia
  • Yhden paneelin teho n. 700 Wp
  • Puiston elinkaaren keskituotto yli 90 GWh vuodessa
  • Paneelitelineiden pituus noin 100 km
  • Alueen koko 140 ha

EPV:n Lapuan Heininevan aurinkovoimahankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta 8.12.2022 EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta (RRF) 12 miljoonaa euroa. Hankekokonaisuuden suuruus hakemuksessa oli 64,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Ari Soininen, EPV Aurinkovoiman toimitusjohtaja, p. +358 50 3862 523