Historia

Vuonna 1952 perustetun EPV Energian toiminta-ajatus kantaa yhä: hankimme kilpailukykyistä sähköä omistajillemme eli kotimaisille energiayhtiöille. Energiantuotannossa panostamme ympäristövastuullisuuteen ja päästöttömyyteen.

Jo 70 vuotta vastuullista energiantuotantoa

EPV Energian juuret ovat Pohjanmaalla. Yhtiö syntyi, kun sähkön kysyntä alkoi lisääntyä ja heräsi huoli maakunnan tulevaisuudesta. Useat pienet sähkölaitokset halusivat silloin yhdistää voimansa omassa yhteisessä energiayhtiössä.

Sittemmin EPV Energia on laajentunut koko Suomeen ja myös ulkomaille. Viime vuosina konsernissa on määrätietoisesti panostettu päästöttömään energiantuotantoon. Jo 2000-luvun puolivälissä yhtiössä todettiin, että tuulivoima on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Ympäristövastuullisuuden lisäksi EPV Energia tunnetaan innovatiivisuudestaan ja ennakkoluulottomuudestaan. Olemme vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian edelläkävijä.

Yhtiö on uudistanut energiantuotantopalettiaan voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Yhtiö tähtää hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 uusiutuvien osuus EPV Energian sähköntuotannosta oli jo 44,3 prosenttia ja päästöttömien osuus 85,2 prosenttia. EPV Energialla on jo 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta, ja panostamme tälläkin hetkellä määrätietoisesti päästöttömään tuotantoon.

Merkkipaaluja vuosien varrelta

2021

 • EPV Energian kuudes tuulivoimapuisto päätettiin rakentaa Närpiöön.
 • Uusi sähkökattila otettiin käyttöön Vaskiluodossa Vaasassa.
 • EPV Energia teki aiesopimuksen yhteistyöstä, jossa neljän toimijan tavoitteena on rakentaa yhdessä Power-to-X-to-Power -järjestelmä Vaasaan. Vaasaan suunnitteilla olevalle sähkön tuotannon ja varastoinnin vetyratkaisulle myönnettiin 14 miljoonan euron tuki.
 • EPV aloitti hankkeen, jossa suunnitellaan Pyhäsalmen kaivoksen jatkohyödyntämistä energiavarastona ja pumppuvoimalana. EPV Energian Pyhäsalmen kaivokseen suunniteltu energian varastointihanke otti tärkeän askeleen eteenpäin syksyllä 2021, kun Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle 26,3 miljoonaa euroa investointitukea. EPV Energia on tyytyväinen saatuun tukeen ja se antaa nyt lisävauhtia hankkeen valmisteluun.
 • Ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistu Suomessa. Teollisuuden Voima Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ovat perustaneet yhdessä Posiva Oy:n huolehtimaan ydinvoimaloidensa käytetyn polttoaineen loppusijoituksen tutkimuksesta ja käytännön toteutuksesta. Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Eurajoen Olkiluodon kallioperään. Suomi on käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen edelläkävijä.

2020

 • Tulevaisuuden lämpöenergiavarasto otettiin käyttöön Vaasassa.
 • EPV Teollisuusverkot Oy osti Outokummun omistuksessa olleen sähköverkon Torniossa.
 • EPV Energian viidennen tuulivoimapuiston työt etenevät aikataulussa.
 • EPV:n kuudennen tuulivoimapuiston alueella Närpiön Norrskogenissa on aloitettu esivalmistelutyöt.
 • Aurinkovoiman jättihanke suunnitteilla Etelä-Pohjanmaalle.

2019

 • EPV Energian viides teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto nousee Teuvalle kun EPV tekee investointipäätöksen rakentaa Paskoonharjulle 21 uutta 5,6 MW:n tuulivoimalaa.
 • Massiivinen maanalainen energiavarasto päätetään ottaa käyttöön lämpöenergian varastointiratkaisuna Vaasan Vaskiluodossa.

2018

 • Vaasan kaupunki ja EPV Energia Oy sopivat kiinteistöjärjestelyistä Vaskiluodossa.
 • Metsälän tuulivoimapuiston tuotannollinen käyttö alkaa ja puistossa järjestetään Avoimet ovet -tapahtuma syyskuussa.
 • EPV Energia ostaa Seinäjoen voimalaitoksen Vaskiluodon Voimalta.

2017

 • EPV Energia tekee investointipäätöksen rakentaa Teuvan Paskoonharjulle kaksi 3,2 MW:n tuulivoimalaa. Teuvan Paskoonharjun hankealueelle on kaavoitettu kaikkiaan 23 tuulivoimalaa. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle rakennetaan kaksi voimalaa.
 • EPV Energia Oy ostaa Pohjolan Voima -konserniin kuuluvan sähköverkkoyhtiön PVO-Alueverkot Oy:n koko osakekannan sekä muita verkko-osia.

2016

 • Santavuoren tuulivoimapuiston tuotannollinen käyttö alkaa heinäkuussa ja puistossa järjestetään Avoimet ovet -tapahtuma syyskuussa.
 • EPV:n ja SSAB:n yhteisyritys Raahen Voima käynnistää uuden voimalaitoksensa Raahessa.
 • Metsälän tuulivoimahankkeen infrarakentaminen saadaan valmiiksi loppuvuodesta.

2015

 • EPV tekee investointipäätöksen 17 tuulivoimalan rakentamisesta Ilmajoen Santavuorelle.
 • Torkkolan tuulivoimapuisto vihitään käyttöön toukokuussa.
 • Tornion Röyttän tuulivoimapuistoa laajennetaan viidellä uudella tuulivoimalalla.
 • EPV tekee investointipäätöksen 34 tuulivoimalan rakentamisesta Kristiinankaupungin Metsälään. Metsälän tuulivoimapuiston arvioidaan alkavan tuottaa sähköä vuoden 2017 loppuun mennessä.

2014

 • EPV tekee investointipäätöksen 16 tuulivoimalan rakentamisesta Vaasan Torkkolaan. Kyseessä on Pohjanmaan ensimmäinen teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto.
 • EPV ja Rautaruukki perustavat Raahen Voima Oy -nimisen yhteisyrityksen.
 • Kolme Vaasan keskustan ja Vaskiluodon välisellä merialueella sijaitsevaa voimajohtopylvästä korvataan uudenmallisilla maisemapylväillä.
 • Vaskiluodon Voiman Vaasan voimalaitokselle testataan onnistuneesti energiantuotantoa pelkällä metsähakkeella.

2013

 • Maailman ensimmäinen biopolttoaineiden kaasutuslaitos otetaan käyttöön Vaskiluodon Voiman voimalaitoksessa. Kaasuttimen avulla kolmasosa kivihiilestä voidaan korvata metsähakkeella.
 • EPV ostaa yhdessä kahden muun energiayhtiön kanssa merkittävän osuuden ruotsalaista vesivoimaa. Kaupan kohteena on seitsemän vesivoimalaitosta Keski-Ruotsissa ja sen arvo on noin 600 M€.
 • EPV saa tarvittavat rakennusluvat 16 tuulivoimalalle Vaasan Torkkolaan.

2012

 • EPV täyttää 60 vuotta. Yhtiö julkaisee lokakuussa 60 vuotta jatkuneen toimintansa kunniaksi Yhteistyöllä voimaa -historiakirjan.

2011

 • EPM Metsä perustetaan. Yhtiön tarkoituksena on hankkia puuenergiaa EPV:n omille laitoksille.
 • EPV päättää osallistua Olkiluoto 4 -ydinvoimalahankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen.

2010

 • Suomen energiatehokkain tuulivoimapuisto valmistuu Tornion Röyttään. EPV:n osuus puiston rakentaneesta Rajakiiri-yhtiöstä on 60 % ja investoinnin suuruus 40 M€.

2009

 • EPV on mukana suomalaisten energiayhtiöiden muodostamassa konsortiossa, joka ostaa Metsäliiton Vapo-osakkeet. Kaupan kokonaishinta on 165 M€.
 • Yhtiön nimi vaihtuu Etelä-Pohjanmaan Voimasta EPV Energiaksi.

2007

 • Yhtiö rakentaa Outokummun terästehtaan yhteyteen Tornioon CHP-voimalaitoksen. Laitoksen hinta on 40 M€ ja sen teho 40 MW.

2006

 • EPV käynnistää tuulivoimaohjelmansa suomalaisena pioneerina.

2005

 • Eräs Suomen sähkökaupan kannattavimpia ja suurimpia kauppoja toteutuu, kun EPV:n osakkuusyhtiö Rapid Power ostaa merkittävän osuuden norjalaista vesivoimaa.

2004

 • EPV tuplaa omistuksensa Pohjolan Voimassa ja nousee PVO:n neljänneksi suurimmaksi omistajaksi.

2003

 • Olkiluoto 3 -ydinvoimalasta tehdään investointipäätös. Yhtiö on mukana hankkeessa 10 % osuudella.

1990-luku

 • Sähkömarkkinat vapautuvat Suomessa. Samalla EPV:n omistuspohja alkaa laajentua valtakunnalliseksi.

1980-luku

 • Vaskiluodon Voima siirtyy öljystä kivihiileen öljykriisin seurauksena.

1970-luku

 • EPV liittyy osakkaaksi Teollisuuden Voimaan ja pääsee näin mukaan ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

1960-luku

 • Sähkön kysynnän kasvaessa EPV perustaa yhdessä Pohjalan Voiman kanssa Vaskiluodon Voima -nimisen tuotantoyhtiön.

1950-luku

 • Useat kunnalliset sähkölaitokset perustavat yhdessä Etelä-Pohjanmaan Voiman (EPV) vuonna 1952. Vuonna 1958 Vaasan Vaskiluotoon rakennetaan hiilellä toimiva lauhdutusvoimalaitos, joka on valmistuessaan Suomen suurin. Laitos poistetaan käytöstä vasta 1997.