Hyvä hallintotapa

Vastuullisuusraportti 2022

Avaa raportti (PDF)

Teemme jatkuvasti töitä taloudellisen, ympäristön ja sosiaalisen vastuullisuuden eteen. Lue viime vuoden 2022 saavutuksista tästä.

Vastuullista johtamista

Vastuulliset ja eettiset liike­toiminta­tavat sekä hankinta­käytännöt muodostavat EPV Energian liike­toiminnan perustan.

Toiminta­peri­aatteemme määrittävät poikkeuksetta kaikkien työn­tekijöiden ja johdon tavan toimia. Edellytämme myös tavaran­toimittajia ja muita yhteis­työ­kumppaneitamme noudattamaan näitä periaatteita.

Energia-ala on Suomen pääomaintensiivisin toimiala. Voimalaitoksiin ja tuulipuistoihin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosikymmenien ajaksi. Suunnittelemme investointimme huolellisesti. Mallinnamme tulevien vuosien investointitarpeita ja pyrimme rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja omavaraisuusasteemme säilyvät hyvänä.

Suunnittelemme investointimme huolellisesti sekä kehitämme investointitarpeiden ennakointia.

Hyvin hoidettu riskienhallinta vähentää ikäviä yllätyksiä, lisää taloudellista vakautta ja parantaa mahdollisuuksia arvioida kannattavuuden kehittymistä. Taloudellisessa vastuussa on tärkeä huomata toimintaympäristön mahdolliset taloudelliset riskit tulevaisuudessa.

Vastuullisuusuutiset