Uuden sähkön vallankumous®

Uusi sähkö on tärkein mahdollistaja matkalla kohti uutta päästötöntä maailmaa!

Päästöttömän energiatuotannon edelläkävijä

EPV Energia tuottaa ja hankkii sähköä sekä lämpöä osakkailleen, kotimaisille energiayhtiöille. EPV Energialla on jo 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiatuotannosta. Panostamme määrätietoisesti päästöttömään, toimintavarmaan energiatuotantoon.

Ajankohtaista

Lämmön sähköistyminen

EPV Energia rakentaa kaukolämpöakun ja sähkökattilan Seinäjoen voimalaitosalueelle. Lisäksi uusi sähkökattila on jo otettu käyttöön Vaskiluodossa. Nämä investoinnit tukevat erinomaisesti EPV:n strategiaa ja lupausta päästöttömästä energiantuotannosta.

Olemme yksi merkittävimmistä kotimaisista sähkönsiirtäjistä

Siirrämme sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta verkkoyhtiöille. Hallitsemme sähköverkkoa ja vastaamme sen sähköjärjestelmän toimivuudesta. Tehtävämme on varmistaa, että siirrettävä sähkö on laadukasta ja toimintavarmaa.

Tase

1 127 milj. €

Liikevaihto

678 milj. €

Investoinnit

145 milj. €

Tuotanto

3 790 GWh

Päästötön sähköntuotanto

88 %

Meille vastuullisuus on tekoja – ei puheita

EPV on vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian edelläkävijä. Vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat perusedellytyksiämme.