Merituulivoimahankkeet

Merituulivoima mahdollistaa uusiutuvan energian tuottamisen massiivisessa mittakaavassa – jopa tuhansia megawatteja tehoa ja useita terawattitunteja vuositasolla.

Tuulivoimahankkeet

EPV Energia on yksi johtavista toimijoista teollisen mittakaavan tuulivoimatuotannossa Suomessa. Yhtiön tuulivoimaohjelma käynnistyi jo vuonna 2006.

Työskentelyä teknologiatiimeissä

Haluamme varmistua siitä, että pysymme alan murroksessa ja muutoksessa mukana, ja mielellään toimimme siinä myös edelläkävijöinä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtenä konkreettisena toimenpiteenä EPV päätti perustaa avainteknologia-alueiden ympärille omat tiimit.

Energian ja lämmön varastointi

Vuonna 2020 Vaasan Vaskiluodossa otettiin käyttöön Suomen suurin lämpöenergiavarasto, joka monipuolistaa alueen lämmöntuotantoa nyt ja tulevaisuudessa. Luolasto toimii optimointivälineenä osana EPV:n energiantuotantoportfoliota.

Lämmön sähköistyminen

EPV Energia rakentaa kaukolämpöakun ja sähkökattilan Seinäjoen voimalaitosalueelle. Lisäksi uusi sähkökattila on jo otettu käyttöön Vaskiluodossa. Nämä investoinnit tukevat erinomaisesti EPV:n strategiaa ja lupausta päästöttömästä energiantuotannosta.