Strategian mukaisesti haluamme varmistua siitä, että pysymme alan murroksessa ja muutoksessa mukana, ja mielellään toimimme siinä myös edelläkävijöinä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtenä konkreettisena toimenpiteenä EPV päätti perustaa avainteknologia-alueiden ympärille omat tiimit.

Teknologiatiimit muodostuvat EPV-konsernin ihmisistä yli organisaatiorajojen. Näin saamme tuotua joka osa-alueen parhaan osaamisen määrätyn asian ympärille.

Tavoittelemme myös osaamispääoman optimaalista hyödyntämistä sekä osaamisen ja hyvien käytänteiden jakamista tiimien välillä.